Świeć Przykładem - Noś odblaski - Pieszy na drodze - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Pieszy na drodze

Świeć Przykładem - Noś odblaski

Przez kilka najbliższych tygodni, w piątek, będziemy prezentować czterowersowe rymowanki o tematyce promującej ideę używania elementów odblaskowych. Rymowanki napisane zostały przez uczniów klas I – III szkół podstawowych, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie literackim pn. „Rymowanka – Zachęcanka”, zorganizowanym przez Policję i zakwalifikowały się do finału konkursu.