Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw

W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

 

BIELSKO-BIAŁA

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Ośrodek prowadzony przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”

43-384 Jaworze, ul. Dzwonkowa 138
punkt udzielania porad: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1, na terenie Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień
czynny: poniedziałek – piątek 08:00-15:00
Telefon: 33 498 69 48
Fax: 33 817 28 38
Strona internetowa: www.pokrzywdzeni.gov.pl
E-mail:   pokrzywdzeni@bk-europe.pl
 
Zakres udzielanej pomocy:

 •  pomoc prawna;
 • pomoc psychologiczna (działania terapeutyczne i psychologiczne);
 • pomoc socjalna;
 • przydzielanie asystenta pokrzywdzonego.

 

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowych w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piękna 2
Czynny całodobowo
Telefon: 33 814 62 21, 19288 – czynny całodobowo,
Fax: 33 814 62 21
Strona internetowa: http://poik.bielsko.pl/
E-mail: poikbielsko@interia.pl
 
dyżur policjanta dzielnicowego w każdy wtorek w godz. 18:30-19:30. 

Zakres udzielanej pomocy:

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo psychologiczne
 • mediacje rodzinne
 • poradnictwo socjalne
 • poradnictwo prawne
 • konsultacje pedagogiczne
 • konsultacje w sprawie sekt i nowych ruchów religijnych
 • pomoc ofiarom przestępstw
 • udział w grupie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
 • schronienie w hostelu Ośrodka