Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Kierownictwo


Komendant Miejski Policji

w Bielsku-Białej

p.o. mł.insp. mgr Krzysztof GAŁUSZKA

 

 


 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

w Bielsku-Białej

mł.insp. mgr Grzegorz JAKUBIEC