Ogłoszenia

Najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną

Komendant Miejski Policji ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Komendy Miejskiej Policji ul. Wapienna 45, Bielsko-Biała.

Bielsko-Biała dn. 11 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

Komendant Miejski Policji ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Komendy Miejskiej Policji ul. Wapienna 45, Bielsko-Biała.

Najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną dotyczy pomieszczeń o powierzchni 104,56 m².

Wizja lokalna pomieszczeń odbędzie się w dniu 20.02.2020 r. oraz w dniu 25.02.2020 r. o godzinie 10.00 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45, zbiórka przy wejściu głównym do budynku.

Stawka wywoławcza czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od wynajmującego i wynosi 9,00 zł/m2.
* do zaoferowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek od nieruchomości i gruntu (zgodnie z zajmowaną powierzchnią), podatek za trwały zarząd (proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), 23% podatku VAT.

Otwarcie Ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną jest jawne i odbędzie się w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej ul. Wapienna 45 w dniu 03.03.2020 r. o godzinie 11.30 w pokoju nr B 024.

Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym dzień otwarcia ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

W postępowaniu konkursowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2017 r. poz. 1579)

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, e-mail: finanse-zaopat@bielsko.ka.policja.gov.pl .

Pliki do pobrania

 • 396.96 KB
  Ogłoszenie Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej
 • 2.86 MB
  Regulamin konkursu ofert
 • 526.76 KB
  Załącznik nr 1 do regulaminu
 • 609.05 KB
  Załącznik nr 2 do regulaminu - Formularz oferty
 • 2.42 MB
  Załącznik nr 2 do regulaminu - Formularz oferty
 • 232.06 KB
  Rzut pomieszczeń