Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Twój dzielnicowy

Twój dzielnicowy

Uwaga: dzielnicowy odbiera komórkę służbową będąc w służbie. Może zdarzyć się, że dzwoniąc do dzielnicowego nie zrealizujecie Państwo połączenia. Oznacza to, że nie ma go w pracy. W takiej sytuacji, w sprawach istotnych - niecierpiących zwłoki - należy kontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, numer telefonu 33 812 12 55, nr alarmowe 997 lub 112.

 

Komisariat Policji I w Bielsku-Białej, ul. Składowa 2, nr tel. 33 8250100, adres e-mail: kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl.
 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Marek Jurzak, tel. 33 8250100.
 
Stopień, imię i nazwisko
Nr dzielnicy
Rejon służbowy
Numery telefonów kontaktowych
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
asp. Piotr Janusz

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.07.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia ładu i porządku publicznego w rejonie podwórka za kamienicą nr 16 przy ul. Szkolnej 11 w Bielsku-Białej.

1
Centrum
33 8250100, 723641430
asp. szt. Sebastian Substyk

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska gromadzenia się osób bezdomnych, zanieczyszczeń klatek schodowych oraz niszczenia mienia w blokach przy ul. Broniewskiego 4,7,10, ul. Dmowskiego 7 i 15 oraz ul. Kierowej 10 w Bielsku-Białej.

2
Śródmieście, Osiedle Śródmiejskie
33 8250100, 727032506
mł. asp. Dawid Manowski

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego ABC przy ul. Lipnickiej 64 oraz rejonie kamienic przy ul. Lipnickiej 62-70 w Bielsku-Białej.

3
Osiedle Grunwaldzkie
33 8250100, 727032507
sierż.szt. Bartosz Łodziana (pełniący obowiązki dzielnicowego od dnia 13.01.2020 r.)

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie placu zabaw za budynkiem przy ul. Lipnickiej 19 w Bielsku-Białej, a także w rejonie mostku na potoku Niwka.

4
Lipnik
33 8250100, 727032510
mł.asp. Paweł Kastelik

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, żebractwa oraz gromadzenia się osób bezdomnych w rejonie PH Tesco przy ul. Jutrzenki 12 w Bielsku-Białej.

5
Osiedle Złote Łany - dół
33 8250100, 723642032
st.sierż. Grzegorz Wąs

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego „od i do” przy ul. Jutrzenki 31a oraz sąsiadującego ze sklepem bloku przy ul. Jutrzenki 31 w Bielsku-Białej.

6
Osiedle Złote Łany - góra
33 8250100, 727032508
 mł.asp. Tomasz Zontek

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w rejonie placu zabaw „ZOSIA” przy ul. Jutrzenki 24a oraz w rejonie bloku i pętli MZK przy ul. Jutrzenki 26 w Bielsku-Białej.

7
Złote Łany - dół
33 8250100, 727032509

asp.szt.Henryk Bednarz

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska gromadzenia się osób bezdomnych , spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego w rejonie pustostanu przy ul. Mierniczej 46 w Bielsku-Białej.

8
Straconka
33 8250100, 727032511
asp. Łukasz Dobija

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska żebractwa, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu BIEDRONKA przy ul.Żywieckiej 115 w Bielsku-Białej.

9
Leszczyny
33 8250100, 727032512
st. asp. Grzegorz Wolny

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2020 r. do 01.07.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz niszczenia mienia na terenie pustostanu Stalownik przy ul. Stalowej 10 w Bielsku-Białej.

10
Mikuszowice Krakowskie
33 8250100, 723641447
 


 
Komisariat Policji II w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 8, nr tel. 33 4 800 200, adres e-mail: kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl.

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Piotr Górka, nr tel. 33 4 800 221.
Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)

mł. asp. Piotr Wojciuch

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych na klatach schodowych i piwnicach bloku przy Czarnieckiego 1 w Bielsku-Białej.

11
Osiedle Słoneczne
33 4 800 230, 727032516
asp. szt. Wiesław Drewniak
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. : Wyeliminowanie zjawiska żebractwa w rejonie posesji przy ul. Kaminieckiej 2a sklep „Biedronka” w Bielsku-Białej.
12

Plac Rynek Starego Miasta i przyległe ulice Młyńska, Batorego do ul. Widok

33 4 800 220, 723641408

asp. Marcin Muś

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: Wyeliminowanie zjawiska zaśmiecania deptaku przy ulicy Zwardońskiej i Lotniczej w Bielsku-Białej.

13
Aleksandrowice, Wapienica do rzeki Wapieniczanka
33 4 800 228, 723641396
 

asp.szt. Marcin Adamczyk

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Jaworzańskiej 36 w Bielsku-Białej.

 

14
Wapienica (od rzeki Wapieniczanka do granicy z Jaworzem)
33 4 800 225, 723641407
 

asp.szt. Rafał Imielski

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Karpacka 183 w Bielsku-Białej.

15
Kamienica
33 4 800 226, 727032517
 
mł.asp. Krzysztof Skalecki
 

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowegow okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: Wyeliminowanie zjawiska popełnia wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie przejścia pod blokiem przy ul. Wadowickiej 7 w Bielsku-Białej.

16
Osiedle Beskidzkie - Górne
33 4 800 224, 727032515
 

sierż. szt. Przemysław Kozyra

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych na klatach schodowych i piwnicach bloku przy Sternicza 18 w Bielsku-Białej.

17

Osiedle Beskidzkie oraz ul. Poprzeczna, Grażyny
33 4 800 231, 727032518
 
mł.asp. Rafał Kuteń

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r do 30.06.2020 r.: Wyeliminowanie zjawiska żebractwa w rejonie posesji przy ul. Kolista 21 Centrum Retial Park w Bielsku-Białej.

18

Osiedle Karpackie (jednostka C), Osiedle Cztery Pory Roku

33 4 800 227, 727032514

asp. Sławomir Lindert

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: .Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych na klatach schodowych i piwnicach bloku przy Doliny Miętusiej 8 w Bielsku-Białej.

19
Osiedle Karpackie (jednostka A i B)
33 4 800 229, 727032513
 

sierż. szt. Jakub Pastor

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: Wyeliminowanie zjawiska żebractwa w w rejonie posesji przy ul. Partyzantów 156 sklep „Biedronka” w Bielsku-Białej.

20

 Mikuszowice Śląskie

 
33 4 800 222, 727032568
 
 
 


 
Komisariat Policji III w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2c, nr tel. 33 4 800 300 adres e-mail: kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl.

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Tomasz Kucharski – tel. 33 4 800 321.

 

Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
sierż. szt. Kamil Tabiś

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: w rejonie dworca PKP Bielsko-Biała Główna pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłócania porządku.

Termin realizacji 01.02 - 31.07.2020 r.

21
Centrum – teren pomiędzy ul. Bohaterów Warszawy, 3 Maja, ul. Warszawską do tzw. Koniczynki, ul. Węglową, ul. Kwiatkowskiego do rzeki Białej
33 48 00 320,
723642037
asp. szt. Joanna Buzderewicz
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: w rejonie ulicy Nad Niprem w Bielsku-Białej pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłóceń porządku.

Termin realizacji 01.02 - 31.07.2020 r.

 
22

 

Dolne Przedmieście – teren pomiędzy ul. 3 Maja, ul. Orkana, ul. Słowackiego, ul. Starobielską i linią kolejową
33 48 00 333,
723642102
 
mł. asp. Bożena Rusinek

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: w rejonie szkoły przy ul. Asnyka 30 w Bielsku-Białej pod kątem zakłóceń porządku oraz spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Termin realizacji 01.02 - 31.07.2020 r.

23
 
Dolne Przedmieście – teren pomiędzy ul. Starobielska, ul. Piastowską, linią kolejową oraz
Osiedle Piastowskie (ul. Dębowa, ul. Kasztanowa)
33 48 00 324, 727032538
 
sierż. szt. Mateusz Tchórzewski

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: w rejonie ulicy Czystej w Bielsku-Białej pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłóceń porządku.

Termin realizacji 01.02 - 31.07.2020 r.

24
Górne Przedmieście – teren pomiędzy ul. Słowackiego, ul. Cieszyńska, Solna, ul. Wita Stwosza, ul. Piastowska
33 48 00 329, 727032536
asp. Bogumił Jasik

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: w rejonie Szpitala Pediatrycznego przy ul. Sobieskiego 83 oraz sąsiadującego Zespołu Szkół Medycznych w Bielsku-Białej pod kątem gromadzenia osób, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, dewastacji oraz zakłóceń porządku.

Termin realizacji 01.02 - 31.07.2020 r.

25
Górne Przedmieście - teren pomiędzy ul. Wita Stwosza, ul. Piastowska do Hulanki, ul. Cieszyńska do ul. Solnej
33 48 00 330, 727032533
asp. szt. Mariusz Tomaszczyk

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: w rejonie pawilonu przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej – pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłóceń porządku.

Termin realizacji 01.02 - 31.07.2020 r.

26
Osiedle Mikołaja Kopernika,
Osiedle Piastowskie
(ul. Ks. Przemysława, ul. Piastów Śląskich)
33 48 00 326, 727032535
sierż. szt. Daniel Romik

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: w rejonie sklepu Tesco przy ul. Stawowej 11 i Stacji Paliw BP przy ul. Cieszyńskiej 176 w Bielsku-Białej pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz żebractwa.

Termin realizacji 01.02 - 31.07.2020 r.

27
Osiedle Wojska Polskiego, część Starego Bielska - teren pomiędzy ul. Wodną, ul. Zapłocie Duże, ul. Ciżemki
33 48 00 328, 723642070
sierż.szt. Anna Macionczyk

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: w rejonie sklepu Lewiatan przy ul. Trzech Diamentów 6 w Bielsku-Białej pod kątem gromadzenia osób bezdomnych, żebractwa, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłóceń porządku.

Termin realizacji 01.02 - 31.07.2020 r.

28
Osiedle Polskich Skrzydeł, część Starego Bielska pomiędzy ul. Ciżemki, ul. Zapłocie Duże, ul. Praską do rzeki Wapieniczanki
33 48 00 322, 727032534
st. sierż. Sebastian Palowski

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: w rejonie budynku przy ul. Lajkonika 7-9 w Bielsku-Białej pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecania oraz zakłóceń porządku.

Termin realizacji 01.02 - 31.07.2020 r.

29
Wapienica
33 48 00 327, 727032539
mł. asp. Rafał Król

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: w rejonie budynku przy ul. Koziej 10 w Bielsku-Białej pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Termin realizacji 01.02 - 31.07.2020 r.

30
Stare Bielsko, Sarni Stok
33 48 00 325, 727032537
 

 
Komisariat Policji IV w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 235, nr tel. 33 8270400, adres e-mail: kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
mł. asp. Adam Tomeczek
 

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 styczeń 2020 r. Wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu i gromadzenia się młodzieży w rejonie deptaka wzdłuż rzeki Biała w szczególności ulic Żeglarskiej i Mazańcowickiej.

31
Komorowice Śląskie, Krakowskie
33 8270424,
723641640
asp. szt. Damian Raba

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 styczeń 2020 r. Wyeliminowanie zjawiska grupowania się osób i spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu Żabka ul. Pisarska 1.

32

Hałcnów
33 8270425,
727032542
asp. Arkadiusz Gniadek
 
Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 styczeń 2020 r. Wyeliminowanie zjawiska dotyczącego zakłóceń ładu i porządku publicznego polegającego na spożywaniu alkoholu i zaśmiecaniu w rejonie ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej w Bielsku-Białej.

33

Biała Wschód, Osiedle Rosta
33 8270425,
723641738
mł. asp. Rafał Drążek
 

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 styczeń 2020 r. Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego 25 i 28.

34

 

Biała Krakowska
33 8270420,
727032541


 
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 1, nr tel. 322148810, adres e-mail:czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl.

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
asp.szt. Marek Gniłka, nr tel. 322148810.

 

Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
sierż. szt. Bartłomiej Zaręba

Wyeliminowanie zjawiska żebractwa oraz zakłócające ład i porządek publiczny w rejonie deptaka ul. Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Termin realizacji: od 01.02. 2020 r. do 31.07.2020 r.

35
Os. Centrum i Os. Dziedzice - teren pomiędzy ulicami Niepodległości, Mazańcowicką, Ligocką do rzeki Wapienica, Księża Grobel, Ochodzka, Klimesza do granicy z gminą Goczałkowice Zdrój.
Ul. Legionów do skrzyżowania z DK 1, DK 1 do szlaku kolejowego Zebrzydowice, ul. Zielona, Kolejowa
322148810, 727032529
mł. asp. Maciej Marek

Wyeliminowanie zjawiska żebractwa oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu KAUFLAND w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Słowackiego.

Termin realizacji: od 01.02. 2020 r. do 31.07.2020 r.

36
Os. Lesisko i Os. Tomaszówka – teren pomiędzy ulicami Niepodległości, Legionów, Bestwińską do granicy miasta, granica miasta do szlaku kolejowego Zebrzydowice, ul. Towarowa

 

322148810, 727032528

asp. Kamil Chrapek

Wyeliminowanie zjawiska żebractwa a także zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe w rejonie sklepu ,, ŻABKA ,, przy ul. Michałowicza 6 A.

Termin realizacji: od 01.02. 2020 r. do 31.07.2020 r.

37
Os. Północ – teren pomiędzy ulicami Traugutta, Węglową do DK 1, DK 1 do szlaku kolejowego, szlak kolejowy do ul. Traugutta
322148810, 723642176
asp. Krzysztof Jarczok
 
Wyeliminowanie zjawiska łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie bloku nr 4 przy ul. Braci Sofków w Czechowicach-Dziedzicach.
 
Termin realizacji: od 01.02. 2020 r. do 31.07.2020 r.
 
38
Os. Renardowice i Os. Barbary – teren pomiędzy ulicami Traugutta, Węglową do DK 1, DK 1 do ul. Legionów, ul. Legionów do granicy miasta, wzdłuż rzeki Wisła do granicy z gminą Bestwina, granica miasta do szlaku kolejowego Oświęcim
322148810,  727032532
sierż. szt. Krzysztof Gałuszka
 
Wyeliminowanie zjawiska żebractwa , zakłócania ładu i porządku publicznego ,używania słów wulgarnych w miejscu publicznym , jak również łamania ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w rejonie CH ,, Stara Gmina ,, przy ul. Legionów 90 w Czechowicach-Dziedzicach.
 
Termin realizacji: od 01.02. 2020 r. do 31.07.2020 r.
 
39
Os. Południowe i Os. Czechowice Górne – teren pomiędzy ulicami Legionów, Bestwińską do granicy miasta, granice miasta do ul. Ligockiej, Mazańcowickiej
322148810,  723642216

sierż.szt. Łukasz Bulowski

Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego , niszczenia mienia , zaśmiecania miejsca publicznego a także łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w rejonie skweru przy ul. Miliardowickiej 64 w Ligocie.

Termin realizacji: od 01.02. 2020 r. do 31.07.2020 r.

40
Sołectwa Zabrzeg, Ligota Bronów.
322148810, 727032530
mł. asp. Marek Kupiec
 
Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego a także łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na terenach rekreacyjnych w rejonie OSP przy ul. Janowickiej w Janowicach.
 
Termin realizacji: od 01.02. 2020 r. do 31.07.2020 r.
 
41
Sołectwa Bestwina i Janowice
322148810,  727032531
asp. Tomasz Kondziołka
 
Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego , łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w rejonie sklepu LEWIATAN w Kaniowie przy ul. Dankowickiej 14.
 
Termin realizacji: od 01.02. 2020 r. do 31.07.2020 r.
 
42
Sołectwa Kaniów i Bestwinka
322148810, 727032562
 

 
Komisariat Policji w Jasienicy, Jasienica 1401, ul. Zdrowotna, nr tel. 338172215,33 8250510, adres e-mail: jasienica@bielsko.ka.policja.gov.pl

 

Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
mł. asp. Błażej Gabryś
 

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: gromadzenie się osób w rejonie kompleksu sportowego, spożywanie alkoholu, utrudnianie korzystania z urządzeń użytku publicznego, zaśmiecanie terenu  tj.Rudzica w rejonie szkoły w godzinach 12.00 - 20.00.

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: spożywanie alkoholu, uszkodzenie mienia, wykroczenia z art. 77 KW  tj. Rudzica Centrum, rejon placu zabaw  w godzinach całodobowo.

Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2020 r.

52
Iłownica, Landek, Roztropice, Rudzica, Wieszczęta
33 8250533, 723641864
mł. asp. Paweł Warzecha
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: gromadzenie się młodzieży, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej oraz dewastacja mienia  tj. Międzyrzecze Górne  w rejonie boiska szkolnego i OSP w godzinach całodobowo.

Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2020 r.

53

Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne, Mazańcowice
33 8250510, 727032543
st. asp. Rafał Siekierka
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: zakłócanie ciszy nocnej, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, tj. Jasienica  przy ul. Modrzewiowej  w rejonie skweru z placem zabaw i wiatą wypoczynkową w godzinach 21.00 -02.00.

Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2020 r. 
 

50

Jasienica
33 8250510, 727032545
rejon obsługuje mł. asp. Błażej Gabryś
 

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:  spożywanie alkoholu  tj. Grodziec  w rejonie sklepu Żabka w godzinach 11.00 - 20.00.


Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2020 r.

51
Świętoszówka, Grodziec, Łazy, Bielowicko, Biery
33 8250510, 727032544
asp. Zbigniew Bohucki
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: niszczenia mienia publicznego  tj. Jaworze  w rejonie amfiteatru, parku, tężni oraz przy ulicy Folwarcznej  w godzinach 16.00 - 23:00.

Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2020 r.
 
49
Jaworze
33 8250510, 727032546


 
Komisariat Policji w Kobiernicach, ul. Żywiecka 6, nr tel. 33 8130710, adres e-mail: kobiernice@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
 
Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)

asp. sztab. Maciej Matusiak

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.08.2019 r do 31.01.2020r. Wyeliminowanie zjawiska - spożywanie alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania oraz nieobyczajnych wybryków – rejon miejscowości Pisarzowice ( głównie ulica Chmielna – nad rzeką i rejon ul. Św. Jana Kantego, Św. Marcina, Nadbrzeżna).

58
Pisarzowice, Hecznarowice, Stara Wieś
33 8130710, 727032524
asp. Artur Prochownik
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.08.2019 r do 31.01.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska – spożywanie alkoholu, dewastacja mienia, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie oraz demoralizacja nieletnich w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Nowy Świat (altana stanowiąca część kompleksu rekreacyjno-sportowego). 
 
55
Wilamowice, Dankowice, Zasole Bielańskie
33 8130710, 727032523
mł. asp. Krzysztof Barabasz
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.09.2019 r do 31.01.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska – ograniczenie występowania negatywnego zjawiska dotyczącego wjeżdżania nieuprawnionych pojazdów silnikowych na tereny leśne masywu „Palenica” oraz terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w Czańcu ul. Leśna
 
54

Czaniec, Bujaków

33 8130710, 727032527

mł. asp. Jarosław Dwornik

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.08.2019 r do 31.01.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska – spożywanie alkoholu, , zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie, żebractwo w Kobiernicach w ul. Krakowska 24 ( rejon sklepu LEWIATAN).

 

59 Porąbka, Kobiernice 33 8130710, 727032561

 
 
Posterunek Policji w Kozach, ul. Szkolna 5, tel. 338130740, adres e-mail: kozy@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
 
Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
sierż. Mateusz Barabasz
 

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.08.2019 r do 31.01.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska - spożywanie alkoholu, używaniem nikotyny (papierosy
i e-papierosy) dewastacja mienia, kradzieże, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie miejsc publicznych, demoralizacja nieletnich - Kozy, ulica Szkolna 5 – teren Parku Rekreacji, tzw. „skatepark”.

56
Kozy Dolne
33 8130710, 727032525

asp. Marek Pawiński

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.08.2019 r do 31.01.2020 r. Wyeliminowanie zjawiska – ograniczenie występowania negatywnego zjawiska dotyczącego spożywania alkoholu, zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz innych uciążliwych wykroczeń porządkowych w Kozach ul. Krakowska 104 – rejon Stacji Paliw „AMIC”.

57

Kozy Górne
33 8130710, 727032526
 
 
 
Komisariat Policji w Szczyrku, ul. Myśliwska 40, nr tel. 33 8254610, adres e-mail: szczyrk@bielsko.ka.policja.gov.pl

 

Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
rejon obsługuje sierż.szt. Szymon Kocoń

4) Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:Problem spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem tj. Szczyrk Plac Św. Jakuba i rejon skrzyżowania ul. Deptak nad Żylicą z ul. Spacerową i ul. Jasną. 

Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2020 r.

44
Szczyrk - lewa strona DW 942 wraz z ulicami przyległymi
33 8254610, 723641769
sierż.szt. Szymon Kocoń

3) Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: Problem spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w miejscu objętym zakazem tj. Szczyrk ul. Sosnowa na terenie Trasy Biegowej oraz powstałego Pumptracka w godzinach wieczornych 18.00-23.00 od poniedziałku do niedzieli z nasileniem w piątki  i  soboty każdego tygodnia.

Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2020 r.

43
Szczyrk – prawa strona DW 942 wraz z ulicami przyległymi
33 8254610, 727032569
asp.szt. Tomasz Szwed

2) Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: Problem związany jest z niestosowaniem się przez kierujących pojazdami mechanicznymi do znaku pionowego B-1 „ Zakaz ruchu w obu kierunkach” na nowo powstałej drodze wewnętrznej ul. Graniczna/Sportowa w Godziszce a w konsekwencji tego stworzenia tym samym bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów poruszających się przedmiotową drogą  codziennie zwłaszcza w godzinach popołudniowo- wieczornych.

Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2020 r.

45
Buczkowice, Godziszka
33 8254610, 723641777
sierż.szt. Marcin Babiarczyk

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: Problem związany z gromadzeniem się lokalnej młodzieży w rejonie wyremontowanej ścieżki pieszo-rowerowej w Rybarzowicach nad rzeką Żylica na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Wodnej a w konsekwencji tego niszczenia mienia publicznego, wybryków chuligańskich, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych codziennie zwłaszcza w godzinach popołudniowo- wieczornych.

Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2020 r.

46

Rybarzowice, Kalna
33 8254610, 727032520
 

 
Posterunek Policji w Wilkowicach, ul. Parkowa 2, tel. 338254640, adres e-mail: wilkowice@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
 
 
Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
asp. Marcin Krawiec
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: Przeciwdzałanie spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego na terenie Parku Wolności w Wilkowicach.
 
Termin realizacji:  01.08. - 31.01.2019 r.
 
47
Wilkowice
33 8254641, 727032522
asp.szt. Rafał Semik
 

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: Przeciwdzałanie spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych na ul. Boczna w Bystrej oraz w rejonie pasu zieleni przy rzece Białce i restauracji Pod Kasztanami

 

Termin realizacji: 01.08. - 31.01.2019 r.

48

Bystra, Meszna
33 8254642, 727032521