Wiadomości

Narada podsumowująca pracę bielskiej Policji oraz konsultacje w sprawie map zagrożeń

Data publikacji 05.02.2016

W 2015 roku bielscy policjanci zatrzymali ponad 1250 sprawców na gorącym uczynku przestępstw, przeprowadzili prawie 35 tysięcy interwencji, zatrzymali 606 osób poszukiwanych. Nastąpił spadek przestępczości w porównaniu do poprzedniego roku, a poziom wykrycia utrzymał się na dotychczasowym poziomie - to wnioski płynące z podsumowania pracy bielskich policjantów w ubiegłym roku. W czasie dzisiejszej narady odbyły się też kolejne konsultacje społeczne w sprawie powstających map zagrożeń.

W dzisiejszej naradzie, podsumowującej wyniki uzyskane przez bielski garnizon, uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, Prezydent Miasta Bielska-Białej, Wicestarosta Bielski, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele prokuratur, zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz związków zawodowych działających w Policji.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach insp. Piotrowi Kuci. Miłym akcentem spotkania były podziękowania złożone przez szefa bielskiego garnizonu, odchodzącym na emeryturę komendantom Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej: insp. Bogdanowi Ogrockiemu i Jego zastępcy podinsp. Sławomirowi Adamusowi, którzy zostali uhonorowani pamiątkowymi stalorytami.

Szef bielskiego garnizonu wraz ze swoimi zastępcami: nadkom. Krzysztofem Czają i mł.insp. Krzysztofem Gałuszką, podsumowali efekty ubiegłorocznej pracy policjantów garnizonu bielskiego oraz wskazali zadania do realizacji w 2016 roku. Insp. Dariusz Matusiak podziękował za dotychczasową pracę wszystkim bielskim policjantom, funkcjonariuszom Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej oraz pracownikom cywilnym. Odrębne podziękowania skierował do władz miasta i starostwa za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Oficjalną część spotkania podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, który scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego oraz priorytety Komendanta Głównego Policji w zwalczaniu przestępczości w bieżącym roku.

W dalszej kolejności odbyły się konsultacje społeczne dotyczące prac nad mapą zagrożeń, których celem była wymiana doświadczeń związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Zagadnienia związane z tym przedsięwzięciem przedstawił insp. Dariusz Matusiak, który zaznaczył, iż warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest skuteczna współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Ideą, która przyświeca powstawaniu map zagrożeń jest zaproszenie lokalnej społeczności do identyfikacji zagrożeń. Ważnym elementem w tworzeniu tego istotnego społecznie narzędzia, jest dyskusja i płynące z niej wnioski. Po oficjalnych prezentacjach nadszedł czas na otwartą dyskusję. Każdy z biorących udział w spotkaniu gości miał możliwość zaprezentowania własnych uwag i spostrzeżeń. Informacje, spostrzeżenia, a także wnioski płynące z analizy ankiety przygotowanej przez wydział prewencji, posłużą opracowaniu map zagrożeń dla Bielska-Białej i powiatu bielskiego, czyli swoistego kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa w naszym regionie.


 

 • Podziękowania dla policjantów odchodzących na emeryturę
 • Podziękowania dla policjantów odchodzących na emeryturę
 • Podziękowania dla policjantów odchodzących na emeryturę
 • Podziękowania dla policjantów odchodzących na emeryturę
 • Podziękowania dla policjantów odchodzących na emeryturę
 • Podziękowania dla policjantów odchodzących na emeryturę
 • Narada roczna
 • Narada roczna
 • Narada roczna
 • Narada roczna
 • Narada roczna
 • Narada roczna
 • Narada roczna
 • Narada roczna
 • Narada roczna