Podsumowanie działań NURD - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Podsumowanie działań NURD

Data publikacji 08.03.2017

Wczoraj na bielskich drogach zostały przeprowadzone działania pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Policjanci i strażnicy miejscy zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego. Mundurowi ujawnili blisko 200 wykroczeń, które popełnili piesi oraz kierujący względem pieszych.

W trakcie akcji stróże prawa odnotowali 92 wykroczenia popełnione przez pieszych oraz 97 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi. Podczas trwania działań mundurowi łącznie nałożyli blisko 150 mandatów karnych i skierowali 10 wniosków do sądu. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy przechodzili w miejscu niedozwolonym (64) oraz nie zastosowali się do sygnalizacji świetlnej (28). Odnotowano również przypadki nieprawidłowego pokonywania przez kierujących przejść dla pieszych (64) oraz nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu (33).