Wiadomości

Narady roczne w komisariatach i pionach bielskiego garnizonu

Data publikacji 16.03.2017

Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Dariusz Matusiak wraz ze swoimi zastępcami mł.insp. Krzysztofem Gałuszką oraz mł.insp. Grzegorzem Jakubcem, zakończyli cykl spotkań, które odbywały się w ramach narad rocznych w komisariatach i poszczególnych pionach garnizonu bielskiego. Ich tematem było podsumowanie wyników uzyskanych w 2016 r. oraz nakreślenie głównych priorytetów działania na bieżący rok.

W spotkaniach, które odbyły się na przełomie lutego i marca br. w czterech bielskich komisariatach oraz KP w Czechowicach-Dziedzicach, Kobiernicach, Szczyrku i Jasienicy, uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Narady przeprowadzono także w pionie kryminalnym, prewencji i ruchu drogowego. Szef bielskiego garnizonu wraz z zastępcami, szczegółowo omówili na nich zagadnienia związane z najważniejszymi aspektami pracy naszej instytucji w ciągu minionych 12 miesięcy zeszłego roku. Podziękowali policjantom i pracownikom Policji za dotychczasowe zaangażowanie i osiągnięte w ubiegłym roku wyniki. Jednocześnie podziękowali przedstawicielom władz samorządowych za wsparcie i pomoc dla naszej formacji. W czasie spotkań reprezentanci władz zapewnili o woli i chęci zaangażowania w poprawę warunków służby policjantów oraz wsparcie podejmowanych przez nich działań dla bezpieczeństwa w naszym regionie.

Ważnymi elementami spotkań były wystąpienia poświęcone obszarom: prewencji, ruchu drogowego, kryminalnemu i logistyki. Omówiono szczegółowo najistotniejsze aspekty służby w tych dziedzinach w zeszłym roku. Przedstawiono także przedsięwzięcia do realizacji przez policjantów w najbliższej przyszłości. W swoich wystąpieniach komendanci, oprócz podsumowania policyjnych działań, poruszali kwestię funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która od września ubiegłego roku funkcjonuje również w naszym województwie. Szczególnie podkreślali także znaczenie służby dzielnicowego w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” i dążenie do tego, by znaczną część swojej pracy dzielnicowi spędzali w terenie, wśród mieszkańców swojego rejonu – pomagając im i służąc dobrą radą.

Na zdjęciach – narada roczna w Komisariacie Policji II w Bielsku-Białej z udziałem Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji mł.insp. Grzegorza Jakubca.