Wiadomości

Charytatywna wyprawa rowerowa dotarła do Bielska-Białej

Data publikacji 05.06.2017

Policjanci z komisariatu w Strumieniu, którzy jadą na rowerach szlakiem po jednostkach Policji garnizonu śląskiego dotarli do Bielska-Białej, gdzie przywitał ich I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Krzysztof Gałuszka. Celem policyjnej wyprawy jest zbiórka pieniędzy dla ciężko chorej Wiktorii Gruszki - córki policjanta z Pyskowic. Akcję wspierają bielscy policjanci i pracownicy cywilni.

Inicjatorom przedsięwzięcia życzymy powodzenia na dalszych etapach wyprawy. Każdy kto popiera inicjatywę, może w każdej chwili dołączyć do sztafety w kolejnych etapach.

Strumieńscy policjanci zamierzają udokumentować całą wyprawę. Po zakończeniu 14-dniowej podróży powstanie album pt.: „Rowerowym szlakiem po jednostkach Policji garnizonu śląskiego”, który będzie podsumowaniem ich przedsięwzięcia. Album zostanie wydany dzięki stowarzyszeniu IPA Cieszyn II oraz NSZZ Policjantów, których przedstawiciele już zadeklarowali swoją pomoc.

Nie trzeba być mundurowym, aby dołączyć się do wspólnej pomocy dla ciężko chorej Wiktorii. Każdy może tego dokonać, wpłacając pieniądze na poniższe konto:

Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam

44-141 Gliwice, ul. Parkowa 5

nr konta 09 1050 1298 1000 0023 1409 9488

z dopiskiem „Wiktoria Gruszka - Policja”

Dziękujemy!