Z osadzonymi o bezpieczeństwie na drodze - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Z osadzonymi o bezpieczeństwie na drodze

25 lipca w areszcie śledczym w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie policjanta z wydziału ruchu drogowego bielskiej komendy z osadzonymi. Uczestnikami prelekcji byli skazani na karę pozbawienia wolności za popełnienie przestępstw w komunikacji publicznej. W prelekcji wzięło udział 20 osadzonych.

Podczas spotkania omówiono aktualny stan prawny uwzględniający zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji wynikających z jazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Zwrócono również uwagę na główne przyczyny zdarzeń drogowych, do jakich dochodzi na terenie miasta i powiatu bielskiego.

Oprócz uzyskania wiedzy dotyczącej przepisów drogowych, uczestnicy mogli wypróbować „alko-gogle”, które uświadamiają, jak dalece spożyty alkohol upośledza umiejętności motoryczne i szybkość reakcji kierowcy.