Wiadomości

„Zmień nawyki na dobre praktyki” - debata społeczna

Data publikacji 22.09.2017

Wczoraj w Atrium Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej odbyła się debata społeczna pod hasłem „Zmień nawyki na dobre praktyki”, prowadzona w ramach Europejskiego Dnia Bez Śmierci Drogowej. W akcję, organizowaną przez Stowarzyszenie „Ecodrive” z Bielska-Białej, włączyli się policjanci z drogówki. W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

“Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach” (European Day Without A Road Death – EDWARD) organizowany jest przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego - TISPOL, we współpracy z krajami członkowskimi. Polska Policja od 11 lat jest członkiem TISPOL-u, co pozwala na aktywny udział naszych stróżów prawa zarówno w projektach szkoleniowych, kontrolnych działaniach wzmożonych, jak również na bieżącą wymianę doświadczeń w obszarze ruchu drogowego.

Akcja EDWARD promuje „wizję zero”, przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli ZERO śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie w dniu 21 września br. Oprócz wzmożonej aktywności Policji na europejskich drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych.

Wczoraj w Atrium Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 16 odbyła się debata społeczna pod hasłem „Zmień nawyki na dobre praktyki”, prowadzona w ramach Europejskiego Dnia Bez Śmierci Drogowej. W akcję, organizowaną przez Stowarzyszenie „Ecodrive” z Bielska-Białej, włączyli się policjanci z drogówki. W spotkaniu uczestniczyli, m.in. Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Projekt miał na celu zachęcenie wszystkich użytkowników dróg do refleksji nad swoim zachowaniem, najczęściej wynikającym ze złych nawyków – jazdę z nadmierną prędkością, czy w stanie nietrzeźwości, korzystanie z telefonu podczas jazdy, podróżowanie niesprawnymi technicznie pojazdami, parkowanie na trasach rowerowych, blokując przejścia dla pieszych, jeżdżąc bez świateł czy angażując się w ryzykowne manewry.

W czasie prowadzonej debaty podinsp. Grzegorz Olejniczak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przedstawił statystki wypadków drogowych na Śląsku. Szczegółowo zaprezentował także przyczyny i skutki zdarzeń drogowych. Zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy oraz najczęściej popełniane błędy omówili przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej. Z kolei reprezentanci straży pożarnej przedstawili zasady tworzenia tzw. "korytarzy życia” podczas akcji ratunkowych. Głos zabrał także przedstawiciel Ambasady Szwecji w Polsce, który omówił wizję „ZERO” śmierci na drogach. Przedstawiciel departamentu słowackiej Policji Drogowej zaprezentował system wprowadzonych zmian – w kontekście zawyżenia kar i grzywien, które doprowadziły do zdecydowanego zmniejszenia liczby wypadków drogowych, szczególnie tych najtragiczniejszych w skutkach.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w debacie podsumowującej projekt „Zmień nawyki na dobre praktyki”.