Podsumowanie działań NURD - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Podsumowanie działań NURD

Data publikacji 08.02.2018

Wczoraj na bielskich drogach zostały przeprowadzone działania pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego. Mundurowi ujawnili prawie 130 wykroczeń, które popełnili piesi oraz kierujący względem pieszych.

W trakcie akcji stróże prawa odnotowali 42 wykroczenia popełnione przez pieszych oraz ponad 80 popełnionych przez kierujących pojazdami. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy przekraczali jezdnię w miejscu niedozwolonym (29) oraz nie zastosowali się do sygnalizacji świetlnej (9). Natomiast wśród kierujących wykroczenia polegały głównie na nieprawidłowym pokonywaniu przejść dla pieszych (42) oraz nieustępowaniu pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu (17).

Trudne warunki na drogach spowodowały, że policjanci drogówki odnotowali aż 23 kolizje drogowe oraz ponad 20 interwencji związanych z utrudnieniami w ruchu drogowym. Interwencje te polegały na kierowaniu ruchem drogowym oraz pilotowaniu piaskarek w miejsca utrudnień na drodze.

W prowadzonych działaniach policjantów drogówki wspomagały inne służby takie jak Straż Miejska i Żandarmeria Wojskowa.