Żandarm w bielskiej Policji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Żandarm w bielskiej Policji

Data publikacji 08.06.2018

Od poniedziałku w Zespole Techników Kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej szkolił się żołnierz z Placówki Żandarmerii Wojskowej w Bielsku-Białej.

W zespole techników kryminalistyki bielskiej komendy od poniedziałku trwały praktyki, podczas których żandarm pod czujnym okiem doświadczonych policjantów doskonalił swoje umiejętności i nabywał cenną wiedzę. W tym czasie szkolił swój warsztat i szlifował kryminalistyczne umiejętności. Zapoznał się on z funkcjonowaniem zespołu techników policyjnych oraz codzienną pracą bielskich policjantów. Brał udział w zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych oraz był obecny przy zabezpieczaniu materiałów dowodowych w prowadzonych w bielskiej komendzie śledztwach. Uczestniczył w daktyloskopii i pobieraniu materiału biologicznego od osób podejrzanych. W tym czasie wykonywał również z bielskimi technikami oględziny miejsc zdarzeń na terenie powiatu bielskiego, m.in. wypadku drogowego do jakiego doszło na drodze ekspresowej S-52.

Policja z Żandarmerią Wojskową na podstawie specjalnego porozumienia od wielu lat, w zakresie swojego działania organizuje i prowadzi przedsięwzięcia służące współdziałaniu, ochronie życia i zdrowia ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działania te skupiają się przede wszystkim na przedsięwzięciach prewencyjnych, takich jak wspólne patrole w rejonach zagrożonych i wspólna kontrola ruchu drogowego. Prowadzi wspólnie czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego oraz wykrywa sprawców przestępstw i wykroczeń. Współpracuje w poszukiwaniu osób ukrywających się przed organami ścigania.

Wspólna służba była również okazją do wymiany cennych doświadczeń. Policjanci zyskali żołnierskie spojrzenie na swoją pracę. Z uwagi na funkcję, jaką na co dzień pełni żandarm, który przez ostatni tydzień pracował z bielskimi policjantami jego personalia muszą pozostać dla mieszkańców Bielska i powiatu anonimowe.