Wiadomości

Zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztofa Herzyka

Data publikacji 12.07.2018

Serdecznie zapraszam Państwa – kadrę kierowniczą, kierowników komórek organizacyjnych, policjantki i policjantów, pracowników cywilnych wraz z rodzinami – na uroczyste obchody Święta Policji w garnizonie bielskim, które odbędą się w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 13.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45.