Wiadomości

Dziękujemy za pamięć i życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji na ręce Komendanta Miejskiego w Bielsku-Białej, insp. Krzysztofa Herzyka, wpływa wiele życzeń dla policjantów i pracowników cywilnych bielskiego garnizonu. Podziękowania za służbę i życzenia pomyślności, które otrzymaliśmy od innych służb, podmiotów i osób, z którymi współpracują bielscy policjanci są dla nas niezwykle mobilizujące.

Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej w imieniu swoim oraz swoich policjantów i pracowników pragnie serdecznie podziękować za pamięć i życzenia z tak ważnej dla nas okazji jakim jest Święto Policji. Pogratulowaliście nam Państwo awansów i wyróżnień oraz sukcesów w służbie i pracy cywilnej. Z radością przyjmujemy wyrazy wsparcia i podziękowania za zaangażowanie i wysiłek, który wkładamy aby wspólnie z Państwem dbać o bezpieczeństwo w naszym regionie. Życzenia satysfakcji ze służby i pracy oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym są dla nas niezwykle ważne i pragniemy się nimi podzielić także z rodzinami policjantów i pracowników cywilnych, którzy w szczególny sposób uczestniczą w służbie swoich bliskich, a których wsparcie jest dla każdego policjanta niezwykle ważne. Przyjęcie Państwa życzeń i wyrazów wsparcia jest dla nas jednocześnie zobowiązaniem do dalszej rzetelnej i pełnej oddania służby dla mieszkańców naszego regionu.