Wiadomości

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data publikacji 13.09.2018

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult. W spotkaniu, którego organizatorem był Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk, wzięli udział przedstawiciele bielskiego magistratu oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Posiedzeniu przewodniczył Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult. W czasie spotkania szef bielskiego garnizonu insp. Krzysztof Herzyk wraz ze swoimi zastępcami mł.insp. Krzysztofem Gałuszką oraz mł.insp. Grzegorzem Jakubcem, omówili problematykę przeciwdziałania narkomanii, a także walki z dopalaczami i uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adama Caputa odniósł się do spraw związanych z funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania ludności przed zagrożeniami na terenie miasta.

Ponadto dyskutowano nad problematyką organizacji i zabezpieczania imprez masowych. Zagadnienie to szczegółowo przedstawił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. Zbigniew Mizera. Przedmiotem spotkania były także kwestie podejmowanych działań edukacyjnych w placówkach przedszkolnych i szkolnych oraz realizacja kampanii społecznych na terenie Bielska-Białej, a zagadnienia te omówił Komendant Straży Miejskiej w Bielsku-Białej Grzegorz Gładysz. Ponadto, w czasie posiedzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej poddał analizie ocenę warunków świadczenia usług i bezpieczeństwa w zakresie udostępniania solariów.

Po zakończeniu spotkania szef bielskiego garnizonu insp. Krzysztof Herzyk zaprosił zgromadzonych gości do zwiedzania nowoczesnego budynku bielskiej jednostki.