Bezpieczeństwo seniorów w gminie Kozy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Bezpieczeństwo seniorów w gminie Kozy

W Pałacu Czeczów w Kozach odbyło się spotkanie Gminnej Rady Seniorów. Na zaproszenie przewodniczącego rady, Kazimierza Honkisza z koziańskimi seniorami spotkali się kierownik posterunku Policji asp. szt. Roman Szybiak, Naczelnik OSP Sławomir Kasperek oraz kierownik Klubu Seniora w Kozach Anna Markiton. Spotkanie swoją obecnością uświetnił wójt-elekt Jacek Kaliński.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom z zakresu przeciwdzałania przestępstwom na szkodę osób starszych oraz zabezpieczenia budynków mieszkalnych, gospodarczych przed pożarem, siłami natury, a także profilaktyce przed zatruciami czadem. Kierownik posterunku omówił z seniorami typowe metody działania oszustów, na tzw. wnuczka i policjanta oraz dał wskazówki, jak nie dać się oszukać na te popularne sposoby działania przestępców oraz co należy zrobić kiedy już padło się ofiarą oszustwa. Asp.szt. Roman Szybiak przestrzegał także przed pochopnym zawieraniem umów na odległość z podmiotami, które co prawda działają legalnie, jednak często oferują bardzo kosztowne produkty, nierzadko nakłaniając do zawierania długich umów kredytowych. Oferują one produkty, które mają cudownie leczyć wszystkie schorzenia, a w rzeczywistości mogą być nieskuteczne lub nawet szkodliwe. Doradzał, jak nie dać się zwieść na zakup czegoś, co ostatecznie okazuje się nieskuteczne lub niepotrzebne oraz doradził jak można odstąpić od już zawartej umowy, kiedy konsument – w tym wypadku senior – po namyśle dochodzi do wniosku, że nie stać go na produkt, który wcześniej zakupił w czasie rozmowy telefonicznej. W ostatniej części swojego wystąpienia przypomniał, jak ważne jest korzystanie w porze wieczorowo-nocnej z elementów odblaskowych oraz jak należy zadbać o swoje własne bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Naczelnik OSP w Kozach Sławomir Kasperek przedstawił z kolei zagadnienia związane z zapobieganiem zatruciom tlenkiem węgla, czyli popularnym czadem, nazywanym przez strażaków „cichym zabójcom”. Omówił także ogólne zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w przypadkach wystąpienia pożarów lub innych zagrożeń, np. związanych z działaniem silnych wiatrów. Przypomniał o konieczności regularnej i właściwej konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych.

W Kozach od 4 listopada br. funkcjonuje Klub Seniora, który swoją siedzibę ma przy ul. Bielskiej 9 w Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie”. Na spotkaniu była obecna Anna Markiton, kierująca pracami klubu. Korzystając z dużej frekwencji na spotkaniu, zaprosiła ona do udziału w inicjatywach klubu oraz przedstawiła założenia jego działalności.

Spotkanie to było pierwszym z tego cyklu przedsięwzięć Gminnej Rady Seniorów. Na 29 listopada planowane jest kolejne spotkanie, które poświęcone będzie organizacji służby zdrowia na terenie gminy Kozy, zagadnieniom z prawa spadkowego i alimentacyjnego w stosunku do osób starszych wymagających stałej opieki. Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów zaprosił na nie także koziańskich mundurowych. Jak podkreśla kierownik Posterunku Policji w Kozach - bez współpracy Policji z innymi instytucjami trudno byłoby mówić o skutecznej profilaktyce i budowaniu bezpieczeństwa publicznego, a współpraca gminnych jednostek organizacyjnych z policjantami z posterunku, od początku jego funkcjonowania, jest prowadzona w sposób ciągły i przynosi efekty.