Wiadomości

Bezpieczeństwo i zdrowie – edukacja i profilaktyka

W sali konferencyjnej Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, pod patronatem jej dyrektora Tomasza Kowalika, odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Polska-Świat z Bielska-Białej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszenia i zaproszeni prelegenci. Do udziału w spotkaniu zaproszono także bielskich policjantów. Adresatami wykładów i warsztatów byli pedagodzy i dyrektorzy placówek oświatowych miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego.

Warsztaty obejmowały swoją tematyką współczesne zagrożenia bezpieczeństwa na terenie szkoły i reagowanie na sytuacje niebezpieczne i kryzysowe. Problematykę postępowania w obliczu zagrożeń terrorystycznych omówił ekspert stowarzyszenia Roman Waluś. Przedstawił on taktykę postępowania nauczycieli i pedagogów w zetknięciu z napastnikiem, który może wtargnąć uzbrojony do szkoły tzw. "active shooter" (z ang.) oraz postępowanie w przypadku podejrzenia podłożenia ładunku wybuchowego. Sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia scharakteryzowali zarówno ekspert stowarzyszenia oraz Bartosz Ciopiński ze Stowarzyszenia "Ecodrive".

Asp.szt. Roman Szybiak z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przedstawił zagadnienia związane ze współpracą pomiędzy szkołami, a jednostkami Policji. Omówił rolę dzielnicowych i pedagogów szkolnych oraz wychowawców klas w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz wpływ infrastruktury szkolnej na poziom bezpieczeństwa w obiektach szkolnych.

Problematykę nowoczesnej profilaktyki społecznej i bezpieczeństwa publicznego zreferował prof. nadzw. dr. hab. Robert Socha, prezes Śląskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Przekazał także wiele uwag – jako, że pełni funkcję komendanta Straży Miejskiej w Skoczowie – dotyczących udziału tej właśnie formacji w systemie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Prelekcje poświęconą filozofii bezpieczeństwa i zdrowia omówiła dr Anna Wolak – prorektor kreatywny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Współczesne zagrożenia porządku prawnego i ładu społecznego są niejednorodne w swej genezie i strukturze. Dlatego też podmioty zajmujące się wychowaniem młodzieży, prewencją kryminalną i organami ścigania, również działają w sposób interdyscyplinarny.