Wiadomości

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w bielskim garnizonie

Data publikacji 03.12.2018

Dzisiaj w bielskich jednostkach odbyły się uroczystości wręczenia rozkazów powierzających pełnienie obowiązków służbowych, rozkazów o powołaniu oraz mianowaniu na stanowiskach kierowniczych. Rozkazy wręczył policjantom Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk. Zmiany objęły komisariaty: III w Bielsku-Białej oraz Szczyrku i wydział kryminalny.

Szef bielskiego garnizonu wręczył rozkaz o powołaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej nadkom. Radosławowi Gruchale, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Prewencji bielskiej komendy, który zastąpił na tym stanowisku podinsp. Wiesława Mizię. Ponadto insp. Krzysztof Herzyk mianował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej st.asp. Krzysztofa Heflicha, dotychczasowego Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Szczyrku. Szef bielskiego garnizonu powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta szczyrkowskiego komisariatu asp. Dawidowi Batko, dotychczasowemu dyżurnemu Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji II w Bielsku-Białej.

Zmiany objęły również Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk mianował na stanowisko zastępcy naczelnika podkom. Ireneusza Spandela, dotychczasowego zastępcę naczelnika pionu kryminalnego w bielskiej „trójce”.

Obejmując stanowiska, nowi komendanci i naczelnicy podziękowali za wyróżnienie. Zobowiązali się jednocześnie do dbania o dobre relacje ze współpracownikami oraz do wytężonej pracy na rzecz kierowanych jednostek i komórek.

  • Od lewej: insp. K. Herzyk, asp. D. Batko
  • insp. K. Herzyk, nadkom. J. Bujok, asp. D. Batko
  • Kadra Komisariatu Policji w Szczyrku
  • insp. K. Herzyk, nadkom. J. Bujok, asp. D. Batko
  • Meldunek składany Komendantowi Miejskiemu Policji w Bielsku-Białej
  • Wprowadzenie Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej
  • Od lewej. insp. K. Herzyk, nadkom. R. Gruchała
  • Kadra Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej
  • Od lewej. insp. K. Herzyk, podkom. I. Spandel