Wiadomości

Lekcje wychowawcze z czechowickimi dzielnicowymi

Data publikacji 05.06.2019

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach na ostatniej prostej roku szkolnego spotykają się z uczniami szkół i prowadzą dla nich prelekcje poświęcone uzależnieniom, cyberprzemocy oraz konsekwencjom nieprzestrzegania prawa. Poruszane przez nich tematy są niezwykle istotne w przededniu letnich wakacji. Współpraca z pedagogami szkolnymi i wychowawcami klas jest elementem programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach prowadzą lekcje wychowawcze w zabrzańskiej podstawówce

Sierż.szt. Łukasz Bulowski oraz sierż.szt. Bartłomiej Zaręba odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej w Zabrzegu. Z wychowankami klas czwartych rozmawiali na tematy dotyczące przemocy tej konwencjonalnej oraz stosowanej w cyber-przestrzeni. Odpowiadali na pytania dotyczące uzależnień oraz konsekwencji nieprzestrzegania prawa. W prelekcjach brali udział wychowawcy klas oraz pedagog szkolna. Tematem spotkania była przemoc w szkole oraz w internecie. Omówiono definicję przemocy, jej przejawy, a także konsekwencje karne związane z jej stosowaniem. Poruszono kwestie reagowania na stosowanie przemocy oraz współodpowiedzialności za taki czyn. Aktywność uczniów była oceniana przez policjantów i wychowawców. Odpowiadając poprawnie na pytania policjantów mogli sobie podnieść ocenę z zachowania i wiedzy o społeczeństwie.