Wiadomości

Posterunek Policji w Wilkowicach już czynny. Uroczyste otwarcie zaplanowano na 13 czerwca o godzinie 13.00

Od dzisiaj mieszkańcy Wilkowic i goście odwiedzający tą położoną w Beskidzie Śląskim miejscowość mogą korzystać z Posterunku Policji w Wilkowicach. Służy w nim siedmiu policjantów - dwóch dzielnicowych, czteroosobowa drużyna patrolowa i kierownik posterunku. Wilkowiccy stróże prawa są do dyspozycji mieszkańców przez siedem dni w tygodniu. Ciągłość służby uzupełniana jest przez Komisariat Policji w Szczyrku, który zapewnia także obsługę zespołu kryminalnego dla gminy Wilkowice.

Posterunek Policji w Wilkowicach, to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców i regionu o wartości blisko 1,5 mln zł i głos społeczeństwa, które sygnalizowało taką potrzebę podczas licznych konsultacji i debat społecznych. Posterunek zlokalizowany jest w centrum miejscowości przy ul. Parkowej 2, w pobliżu Urzędu Gminy w Wilkowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w pobliżu węzła komunikacyjnego drogi ekspresowej S-1. Jego położenie pozwoli na wygodny dojazd kierującym, jak również mieszkańcom korzystającym z komunikacji publicznej. Lokalizacja w sąsiedztwie magistratu i ośrodka pomocy społecznej pozwoli policjantom lepiej i sprawniej współpracować z administracją gminy, szczególnie w sprawach wymagających interdyscyplinarnych działań służb gminnych i Policji. Dla mieszkańców będzie to istotne ułatwienie w dostępie do Policji, gdyż wcześniej musieli dojeżdżać do komisariatu w Szczyrku.

W posterunku służą dwaj dzielnicowi - asp.szt. Rafał Semik, któremu został powierzony rejon służbowy Bystrej i Mesznej oraz mł.asp. Marek Krawiec z rejonem służbowym w Wilkowicach. Służby patrolowo-interwencyjne realizje czterech policjantów z drużyny patrolowej. Służbą policjantów zarządza kierownik posterunku mł. asp. Sławomir Grzesiuk, policjant z wieloletnim doświadczeniem, który wcześniej był starszym dzielnicowym w Komisariacie II Policji w Bielsku-Białej.

Służby w posterunku będą odbywały się codziennie, na trzech zmianach. Wilkowiccy policjanci są wspierani przez Zespół Patrolowy z Komisariatu Policji w Szczyrku, pod który służbowo podlega posterunek. Policjanci ze Szczyrku będą zapewniali ciągłość służby pod nieobecność wilkowickich stróżów prawa. Komisariat Policji w Szczyrku zapewnia również obsługę zespołu kryminalnego. Godziny pracy kierownika i dzielnicowych są dostosowywane do potrzeb mieszkańców tak, aby posterunek jak najlepiej zaspokajał potrzeby mieszkańców i władz samorządowych.

Na terenie gminy Wilkowice funkcjonował Komisariat Policji, który został zlikwidowany 20.12.1998 roku. W związku z funkcjonowaniem programu odtwarzania posterunków jako elementu budowania tzw. policji środowiskowej (obok Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu "Dzielnicowy bliżej nas", aplikacji Moja Komenda) mieszkańcy postanowili za pośrednictwem swoich władz samorządowych podjąć wysiłek odtworzenia jednostki Policji na terenie swojej gminy. Było to podyktowane przede wszystkim rozwojem gminy w ostatnich latach, rozbudową terenów przemysłowych, postępującą urbanizacją gminy, napływem ludności oraz rozrostem infrastruktury drogowej przebiegającej przez miejscowość. Podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej ze społecznością lokalną i radnymi Gminy Wilkowice z inicjatywy radnych podjęto formalne starania o utworzenie posterunku Policji. W dniu 22 lutego 2017 roku uzyskano zgodę na opracowanie programu inwestycji budowy nowej siedziby posterunku w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, a już następnego dnia zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Wilkowice – Mieczysławem Rączka, a Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. mgr Piotrem Kucia, dotyczące przekazania Policji środków finansowych na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby Posterunku Policji w Wilkowicach. Działka nr 3301/9 pod budowę posterunku została przekazana przez gminę Wilkowice. Plac budowy przekazano w dniu 03.11.2017 r. natomiast prace rozpoczęto 13.11.2017 roku. 5 czerwca 2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a od dzisiaj służą w nim policjanci i jest on dostępny dla interesantów.

 

Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Wilkowicach zaplanowano na 13 czerwca 2019 roku, na godzinę 13.00

Posterunek Policji w Wilkowicach