Wiadomości

Piknik "Bezpieczne wakacje" w jaworzańskim amfiteatrze

Sobota w Jaworzu upłynęła pod znakiem szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji. W akcję „Bezpieczne wakacje” zaangażowały się służby takie jak Policja, Straż Pożarna, GOPR, PCK i harcerze. Uczestnicy oprócz wysłuchania krótkich prelekcji o bezpieczeństwie prowadzonych przez policjantów z ruchu drogowego mieli również okazję przyjrzeć się z bliska pracy stróżów prawa i spróbować sił w symulatorze dachowania.

Policjanci bielskiego wydziału ruchu drogowego uczestniczyli w pikniku zorganizowanym przez gminę Jaworze z okazji zbliżających się wakacji. Na przygotowanym przez funkcjonariuszy drogówki torze przeszkód uczestnicy ćwiczyli jazdę na rowerze. Najmłodsi mogli obejrzeć z bliska radiowóz. Duże zainteresowanie wzbudził symulator dachowania udostępniony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. Uczestnicy imprezy dzięki „alkogoglom” mogli sprawdzić jak alkohol upośledza postrzeganie człowieka i wpływa na jego koordynację. Mundurowi promowali bezpieczne zachowania, zwłaszcza w czasie zbliżających się wakacji oraz odpowiadali na pytania uczestników festynu dotyczące zagrożeń oraz sposobów ich unikania. 

Przedsięwzięcie organizowane przez gminę Jaworze stało się doskonałą okazją do poruszenia poważnych tematów dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji w lekki, łatwy i przyjemny sposób. Spotkanie dało mieszkańcom szansę spotkać się osobiście z przedstawicielami służb oraz zadać ich przedstawicielom nurtujące pytania.

  • Dzieci siedzą w radiowozie policyjnym i oglądają wyposażenie pojazdu.
  • Uczestnicy pikniku w Jaworzu oglądają policyjny radiowóz.
  • Uczestnicy pikniku przy symulatorze dachowania.
  • Strażak na rowerze pokonuje tor przeszkód.
  • Policjantka z ruchu drogowego prowadzi zajęcia na torze przeszkód.
  • Uczestnik pikniku korzysta z symulatora dachowania.