Wiadomości

Bezpieczne wakacje - przestrogi i porady dla młodzieży w bielskiej komendzie

Uczniowie ósmych klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jankowic gościli w bielskiej komendzie. Młodzież wysłuchała prelekcji na temat odpowiedzialności nieletnich za nieprzestrzeganie prawa i zachowania, które uznawane są za przejawy demoralizacji. Po lekcji wychowawczej, która została przeprowadzona w sali odpraw bielskiej komendy, uczniowie zwiedzili obiekt i zapoznali się z pracą niektórych policyjnych wydziałów.

Instruktor wyszkolenia strzeleckiego bielskiej komendy prezentuje uczniom strzelnicę.

Blisko 50 uczniów klas ósmych odwiedziło bielskich policjantów. Młodzież najpierw wysłuchała pouczającej prelekcji na temat odpowiedzialności nieletnich za nieprzestrzeganie prawa. Policjant, który prowadził swoistą lekcję wychowawczą tłumaczył czym jest czyn karalny oraz jakich zachowań i sytuacji należy się wystrzegać, żeby nie popaść w konflikt z prawem i nie ulec demoralizacji. Uczniowie mogli zadawać pytania związane z tematyką odpowiedzialności karnej, sami też odpowiadali na zadawane im kazusy, a za najlepsze odpowiedzi mogli dostać plusy podnoszące oceny końcowe. Po prelekcji uczniowie zapoznali się ze strukturą i zadaniami Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz zwiedzili budynek. Niektórzy z nich już zapowiedzieli, że pomyślą czy nie związać swojej przyszłości z policyjnym mundurem.

  • Uczniowie zwiedzają komendę w Bielsku-Białej, oglądają salę gimnastyczną.
  • Prelekcja z młodzieżą ZSP Jankowice na sali odpraw KMP w Bielsku-Białej.
  • Uczniowie ZSP w Jankowicach przed Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej.