Wiadomości

Każdy będzie mógł samodzielnie sprawdzić swoją trzeźwość

Dzisiaj o godzinie 15 zostały przekazane 4 nowoczesne alkomaty do samodzielnego pomiaru stanu trzeźwości w wydychanym powietrzu. Urządzenia wartości 8 tys. złotych zostały zakupione ze środków Miasta Bielska-Białej na mocy porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Alkomaty oficjalnie przekazał Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztofa Herzyka, kadry kierowniczej oraz policjantów i mediów.

Miasto Bielsko-Biała zakupiło 4 nowoczesne urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Nowe alkomaty są  zamontowane w punktach recepcyjnych Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Biesku-Białej przy ul. Zwierzynieckiej oraz w komisariatach I, III i IV w Bielsku-Białej. Dzięki tej inwestycji interesanci będą mogli samodzielnie sprawdzić swój stan trzeźwości, bez konieczności obsługi przez policjantów. Wystarczy użyć ustnika znajdującego się przy alkomacie, aby po chwili otrzymać wynik badania trzeżwości w formie komunikatu na wyświetlaczu oraz przyjaznego piktogramu. To inwestycja w bezpieczeństwo publiczne, przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Na terenie Komisariatu III Policji w Bielsku-Białej Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski oficjalnie przekazał alkomaty. W wydarzeniu brał udział szef bielskiego garnizonu insp. Krzysztof Herzyk, naczelnik ruchu drogowego podkom. Krzysztof Stankiewicz, komendant trzeciego komisariatu nadkom. Krzysztof Szczyrbowski, a także policjanci i pracownicy tego komisariatu oraz przedstawiciele mediów.

Obecnie komenda miejska oraz wszystkie komisariaty na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego są wyposażone w alkomaty do samodzielnego badania stanu trzeźwości przez interesantów.

Urządzenia są dostępne przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Zachęcamy do korzystania z tych urządzeń.

  • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej w towarzystwie Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego.
  • Kadra i policjanci Komisariatu III Policji w Bielsku-Białej podczas przekazania alkomatu.
  • Policjantki i policjanci stoją w recepcji trzeciego komisariatu w Bielsku-Białej.
  • Prezydent Klimaszewski testuje alkomat.
  • Prezydent Bielska-Białej przy nowym urządzeniu do badania stanu trzeźwości.
  • Alkomat Promiler AL 4000V Steel