Uroczyste obchody Święta Policji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Uroczyste obchody Święta Policji

Bielscy policjanci wspólnie z mundurowymi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, uczcili obchody 100. rocznicy powstania Policji. W uroczystym apelu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji oraz duchowni i rodziny policjantów.

Uroczyste obchody Święta Policji odbyły się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45. Uroczystość połączona była z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów prawa. Nowe dystynkcje założyło blisko 200 funkcjonariuszy bielskiego garnizonu i pododdziału prewencji z Wapienicy. Dwóch policjantów zostało uhonorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznakami „Zasłużony Policjant”. Srebrną odznakę otrzymał szef bielskiego garnizonu, insp. Krzysztof Herzyk, a brązową odznakę naczelnik bielskiej drogówki kom. Krzysztof Stankiewicz. Podziękowania w imieniu awansowanych i wyróżnionych złożył kom. Krzysztof Stankiewicz.

W czasie apelu Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk podziękował władzom wojewódzkim i samorządowym, które szczególnie troszczą się o sprawy bezpieczeństwa w mieście i powiecie. Szef bielskiego garnizonu podziękował byłym komendantom oraz policyjnym emerytom i rencistom za trud i wysiłek włożony w budowę bielskiego garnizonu. Podziękowania usłyszeli przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych; Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Wojsku, Służbie Więziennej, a także Beskidzkiej Grupy GOPR, i firm ochroniarskich z naszego terenu

Insp. Krzysztof Herzyk powiedział: „Obchodzimy setną rocznicę powołania Policji Państwowej. To 100 lat temu ustawą sejmową z dnia 24 lipca 1919 roku utworzono jednorodną organizację policyjną pod nazwą Policja Państwowa. Pamiętajmy o historii naszej organizacji. Obchodząc dzisiejsze święto nie możemy zapomnieć o bohaterskim poświęceniu naszych kolegów, którzy w obronie bezpieczeństwa, porządku publicznego i honoru munduru złożyli dowód najwyższego poświecenia dla ojczyzny – własne życie, wypełniając tym samym rotę ślubowania do końca”. Minutą ciszy uczczono policjantów, którzy złożyli ofiarę własnego życia.

Szef bielskiego garnizonu gratulując awansów policjantkom i policjantom podziękował za ich ciężką i ofiarną służbę. Podziękował również ich rodzinom, za wyrozumiałość i cierpliwość, wsparcie i dzielenie trudów, jakie niesie ze sobą służba w Policji. Odrębne podziękowania skierował do pracowników cywilnych Policji.

Po mianowaniach głos zabrali zaproszeni goście, w tym Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński oraz Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Przemysław Kamiński. Na zakończenie uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia podziękował policjantom za ich ofiarną służbę. Złożył także podziękowania rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie, którego udzielają na co dzień najbliższym.

Gospodarz Święta Policji insp. Krzysztof Herzyk szczególne podziękowania w imieniu swoim oraz policjantów i pracowników bielskiej Policji złożył Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotrowi Kuci za osobiste zaangażowanie w poprawę warunków pracy i służby pracowników i policjantów bielskiego garnizonu. Za życzliwość, wsparcie i dobre słowo, na którym zawsze można było polegać. Za ogromny trud i wysiłek włożony w budowę najnowocześniejszej komendy w Polsce, za nowe komisariaty w Jasienicy, Czechowicach-Dziedzicach, Szczyrku, posterunki Policji w Kozach i Wilkowicach. Za remonty komisariatów I, II, III, IV i Komisariatu w Kobiernicach.

Po uroczystości zaproszeni goście złożyli policjantom życzenia z okazji Święta Policji, a następnie spotkali się na okolicznościowym poczęstunku przygotowanym przez gospodarzy obchodów Święta Policji w sali narad bielskiej komendy.

Obchody Święta Policji w Bielsku-Białej uświetnił występ policyjnej orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Fot. Dariusz Szydłowski

 • Kadra kierownicza bielskiego garnizonu podczas uroczystego apelu.
 • Pododdział awansowanych policjantów.
 • Dowódca uroczystości podinsp. Marcin Bębenek składa meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Piotrowi Kuci.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Piotr Kucia wita się z policjantami.
 • Dowódca i lektor uroczystości.
 • Goście honorowi Święta Policji 2019.
 • Komendant KMP Bielsko-Biała insp. Krzysztof Herzyk wita gości.
 • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej, w tle policyjna orkiestra i policjanci.
 • Goście honorowi Święta Policji w Bielsku-Białej.
 • Awansowani policjanci stoją w szeregu.
 • Rodziny i goście awansowanych policjantów.
 • Komendant KMP Bielsko-Biała, w tle pododdział kadry kierowniczej.
 • Policjanci podczas wręczania aktów mianowania na wyższe stopnie.
 • Policjanci podczas wręczania aktów mianowania na wyższe stopnie.
 • Policjanci podczas wręczania aktów mianowania na wyższe stopnie.
 • Awansowania policjanci stoją w szeregu.
 • Kom. Krzysztof Stankiewicz podczas podziękowań.
 • Wicestarosta Grzegorz Szetyński podczas okolicznościowego przemówienia.
 • Zastępca Prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński podczas okolicznościowego przemówienia.
 • Isnp. Piotr Kucia podczas okolicznościowego przemówienia.
 • Dowódca pododdziału w tle goście honorowi.
 • Awansowani policjanci stoją w pododdziale.
 • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej, w tle kadra kierownicza i pracownicy cywilni.
 • Isnp. Piotr Kucia podczas okolicznościowego przemówienia.
 • Insp. Krzysztof Herzyk i mł. insp. Grzegorz Jakubiec wręczają bukiet kwiatów Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego, insp. Piotrowi Kuci.
 • Dowódcza uroczystości składa meldunek o zakończeniu apelu.
Ładowanie odtwarzacza...