Wiadomości

Spotkania profilaktyczne w ramach kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Data publikacji 09.07.2019

Policjanci z bielskiego wydziału prewencji i dzielnicowi podległych komendzie komisariatów podczas wakacji spotykają się z dziećmi i młodzieżą. Spotkania organizowane są w ramach kampanii takich jak "Kręci mnie bezpieczeństwo..." i "Narkotyki i dopalacze zabijają". Mundurowi uczą właściwych zachowań i postaw wobec otaczających młodych ludzi zagrożeń, przestrzegają przed eksperymentowaniem z alkoholem, narkotykami i dopalaczami. Pokazują jak pozytywnie spędzać wakacyjny czas.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty. Została ona opracowana w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, a jej realizacja przewidziana jest w okresie od 2 kwietnia do 31 grudnia br. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Jego celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosław Zieliński, mając na uwadze istotną rolę działań profilaktycznych z perspektywy zapobiegania zagrożeniom związanym z używaniem narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych, zwrócił się z prośbą do Komendanta Głównego Policji  o włączenie się podległych funkcjonariuszy w realizację tego przedsięwzięcia.

Z podopiecznymi Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży "Parasol" w Bielsku-Białej spotkał się asp. Dawid Stwora z bielskiego wydziału prewencji. Policjant przestrzegał przed zagrożeniami związanymi z alkoholem, narkotykami i dopalaczami. Policjant uczył młodych ludzi właściwych postaw i zachowań wobec otaczających ich zagrożeń. Przedstawił zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Opowiadał także o swojej służbie w Policji oraz tym, jak łączy trudną pracę ze swoją sportową pasją.

Ładowanie odtwarzacza...