Bezpieczna droga do szkoły – lustracja dróg - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Bezpieczna droga do szkoły – lustracja dróg

Data publikacji 29.08.2019

Choć wakacje jeszcze trwają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego bielskiej komendy dokonują sprawdzeń dróg w pobliżu placówek oświatowych. Działania te prowadzą od połowy sierpnia. Ich celem jest sprawdzenie poprawności w oznakowaniu jezdni, przejść dla pieszych oraz właściwego działania sygnalizacji świetlnej.

Już za kilka dni dzieci i młodzież rozpoczną nowy rok szkolny. Staną się częstymi uczestnikami ruchu drogowego, szczególnie w pobliżu szkół i przedszkoli. Ważne, aby miejsca którymi będą się poruszać były właściwie oznakowane. Od połowy sierpnia policjanci sukcesywnie prowadzą lustrację dróg. Podczas działań swoją uwagę skupiają na wyszukiwaniu nieprawidłowości, które mogą powodować zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym. Ich celem jest sprawdzenie prawidłowości oznakowania przejść dla pieszych. Funkcjonariusze w sposób szczególny kontrolują stan techniczny istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sprawność sygnalizacji i prawidłowość działania cykli świetlnych.

Większość nieprawidłowości stwierdzonych do tej pory przez funkcjonariuszy dotyczy słabo widocznych znaków drogowych oraz oznakowania poziomego w rejonach szkół. Spostrzeżenia i uwagi policjantów dotyczące wadliwego oznakowania i innych usterek są na bieżąco przekazywane odpowiednim organom, tak aby jeszcze przed pierwszym dzwonkiem uzupełnić braki i dokonać koniecznych napraw.

  • Lustracja przez policjanta
  • Kontrola drogowa w rejonie szkoły
  • Nieprawidłowe oznakowanie