Wiadomości

Wprowadzenie nowego I Zastępcy Komendanta Miejskiego

Data publikacji 02.09.2019

Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk uroczyście wprowadził dzisiaj na stanowisko nowego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej, który będzie odpowiadał za pion prewencji i ruchu drogowego.

Dzisiaj obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej, kadry kierowniczej i pracowników cywilnych w siedzibie bielskiej komendy Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk uroczyście powitał nowego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Dariusza Zajda, któremu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powierzył pełnienie obowiązków służbowych na tym stanowisku.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Bielsku-Białej przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji. W dalszej kolejności przedstawiona została sylwetka mł.insp. Dariusza Zajdy. Insp. Krzysztof Herzyk, który przybliżył zebranym dotychczasowy przebieg służby mł.insp. Dariusza Zajdy, życzył Komendantowi samych sukcesów oraz zadowolenia z pracy na nowym stanowisku. Nowy I Zastępca Komendanta, który odtąd będzie nadzorował pion prewencji i ruchu drogowego, podziękował za obdarzenie go zaufaniem i powierzenie obowiązków na tym stanowisku. Zobowiązał się jednocześnie do dbania o dobre relacje ze współpracownikami oraz do wytężonej pracy na rzecz bezpieczeństwa i porządku w regionie.