Wiadomości

Narkotyki i dopalacze zabijają. Spotkania profilaktyczne z młodzieżą

W Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej policyjny profilaktyk z bielskiej komendy spotkał się z ósmoklasistami w ramach kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Spotkanie było poświęcone zagrożeniom związanymi z zażywaniem narkotyków i dopalaczy.

Policyjny profilaktyk wraz z ekspertką z bielskiego sanepidu podczas spotkania przedstawił zagrożenia, jakie wynikają z eksperymentowania z narkotykami i dopalaczami. Omówił prawne i społeczne konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych. „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło kampanii o charakterze edukacyjno — profilaktycznym „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która jest prowadzona we wszystkich jednostkach Policji w kraju. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

  • Policjant prowadzi prelekcję dla młodzieży w szkole.
  • Policjant prowadzi prelekcję dla młodzieży w szkole.
  • Policjant prowadzi prelekcję dla młodzieży w szkole.