Wiadomości

Pomagamy, chronimy i apelujemy: bezpieczeństwo, porządek — a teraz także zdrowie publiczne — to nasza wspólna troska i wspólna odpowiedzialność!

Bielscy policjanci realizują obowiązki wynikające z wprowadzenia na terytorium Polski stanu zagrożenia chorobą COVID-19. Stróże prawa m.in. sprawdzają, czy osoby objęte nadzorem epidemiologicznym stosują się do zaleceń wynikających z kwarantanny. Pomimo nowych zadań policjanci realizują także wszystkie swoje dotychczasowe obowiązki. W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy o stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Policjanci sprawdzają — w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami GIS — czy osoby objęte kwarantanną przestrzegają jej zasad. Jeżeli okaże się, że ktoś, mimo obostrzeń, opuszcza miejsce kwarantanny, policja powiadomi powiatowego inspektora sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia kary – może ona wynosić nawet 5 tys. zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą także czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat może tu wynosić 500 zł. W przypadku skierowania przeciwko takiej osobie wniosku o ukaranie do sądu może zostać nałożona grzywna do 5.000 złotych lub kara aresztu. Jeśli z miejsca wyznaczonej kwarantanny oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie, może ona odpowiadać przed prokuratorem i sądem. Zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwa przewiduje karę 1 roku pozbawienia wolności.

Obecna sytuacja to nie tylko sprawdzian sprawności działania służb. To także test społecznej odpowiedzialności. Apelujemy, aby bezwzględnie przestrzegać zaleceń GIS. Tylko od nas samych zależy, jak dobrze poradzimy sobie z ograniczeniem skutków rozprzestrzeniania się wirusa.

Bezpieczeństwo, porządek — a teraz także zdrowie publiczne — to nasza wspólna troska i wspólna odpowiedzialność!

Przypominamy również, że czynności kontrolnych dokonują wyłącznie policjanci umundurowani – prosimy o zgłaszanie wszelkich przypadków prób podszywania się pod nich i apelujemy o nieotwieranie takim osobom drzwi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pamiętajmy, że możliwa jest telefoniczna weryfikacja tożsamości funkcjonariusza. Wszelkie numery kontaktowe komendy miejskiej i podległych jej jednostek znajdują się na stronie internetowej KMP w Bielsk-Białej, stronie BIP KMP w Bielsku-Białej oraz w aplikacji Moja Komenda.
 

  • Widok z kabiny policyjnego samochodu. Na drugim planie policyjny radiowóz oznakowany.
  • Policjant ruchu drogowego stoi przy drodze.
  • Policjant trzyma w rękach opakowanie z kombinezonem ochronnym.