Wiadomości

Policjanci i terytorialsi sprawdzają przestrzeganie nowego prawa przez młodzież

Policjanci wspólnie z żołnierzami regularnie patrolują pieszo ulice, parki, place zabaw i rejony placówek handlowych kontrolując przestrzeganie nowych przepisów porządkowych. Sprawdzają, czy młodzież do 18 roku życia przestrzega nowego prawa, nie przemieszczając lub gromadząc wbrew zakazom. Wobec osób naruszających przepisy wydane w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia publicznego stróże prawa będą wyciągali surowe konsekwencje karne.

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w tym tygodniu wprowadzono kolejne ograniczenia. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi m.in. wysoka grzywna. Policjanci i terytorialsi wspólnie w patrolach pieszych kontrolują zagrożone miejsca. Sprawdzają, czy wyjścia z domu są uzasadnione i zgodne z przepisami. Kontrolują czy niepełnoletnia młodzież nie chodzi samowolnie i wbrew nowemu prawu oraz sprawdzają popularne miejsca gromadzenia się młodzieży. Stróże prawa wobec osób łamiących je w rażący sposób będą wyciągali surowe konsekwencje karne w postaci mandatów lub kierowania wniosków o ukaranie do sądów, a także stosująć środki przewidziane w przepsiach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

  • Policjant i żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej idą razem z patrolu pieszym.
  • Policjant i żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej idą razem z patrolu pieszym.
  • Policjant i żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej idą razem z patrolu pieszym.