Uroczyste obchody Święta Policji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Uroczyste obchody Święta Policji

Bielscy policjanci uczcili dzisiaj Święto Policji. Uroczystej zbiórce przewodził Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej inspektor Krzysztof Herzyk. Tegoroczne obchody z powodu panującej pandemii miały szczególny przebieg. Surowy reżim sanitarny, który stróże prawa zachowują na co dzień w służbie, towarzyszył im także podczas dzisiejszej zbiórki. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne dzisiejsze obchody odbyły się bez tradycyjnego udziału zapraszanych gości.

Policjanci siedzą na sali konferencyjnej podczas uroczystej zbiórki. Na pierwszym planie flaga państwowa

Uroczyste obchody Święta Policji odbyły się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45. Uroczystość, której gospodarzem był Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej inspektor Krzysztof Herzyk, połączona była z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów prawa. Nowe dystynkcje założyło blisko 200 funkcjonariuszy bielskiego garnizonu. Troje policjantów zostało uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej srebrnymi medalami za długoletnią służbę; młodszy inspektor Dariusz Zajda, podinspektor Ewa Bracha i aspirant sztabowy Tomasz Mendrek. Dwóch policjantów zostało uhonorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowymi odznakami „Zasłużony policjant”; podinsp. Mariusz Mrożek i nadkom. Artur Caputa. Odznaczenia i akty mianowania zostały im wręczone podczas uroczystości wojewódzkich Święta Policji, w dniu 17 lipca 2020 roku w Katowicach. Dowódcą dzisiejszej uroczystości był Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej komisarz Krzysztof Stankiewicz. Podziękowania w imieniu awansowanych i wyróżnionych stróży prawa złożył młodszy aspirant Łukasz Zdeb.

Dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi miejskiemu policji.

Tego roku obchody Święta Policji z powodu panującego reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią koronawirusa odbyły się w znacznie skromniejszej formie. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne Święto odbyło się bez udziału kierownictwa i funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wojewody, prezydenta Bielska-Białej, Starosty Bielskiego, burmistrzów i wójtów gmin powiatu bielskiego, duchownych, byłych komendantów bielskiego garnizonu, emerytów i rencistów policyjnych, przedstawicieli sądu, prokuratury, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, przedstawicieli świata nauki, ochrony zdrowia, mediów oraz wszystkich organizacji i stowarzyszeń współpracujących z nami, przedstawicieli stowarzyszeń policyjnych - „Rodzina Policyjna 1939” oraz „Rodzina Katyńska” i bielskiego regionu IPA, przedstawicieli mediów.

„To długa lista życzliwych ludzi, których dzisiaj nie mogliśmy zaprosić do wspólnego świętowania”. - powiedział szef bielskich policjantów, dodając: „Dzisiaj świętujemy sami — ale pomimo wszystko nie samotni”.

Komendant wręcza akt mianowania awansowanemu policjantowi.Komendant wręcza policjantce akt mianowania

Szef bielskiego garnizonu gratulując awansów policjantkom i policjantom podziękował za ich ciężką i ofiarną służbę. Na ich ręce złożył także podziękowania dla ich rodzin, za wyrozumiałość i cierpliwość, wsparcie i dzielenie trudów, jakie niesie ze sobą służba w Policji. Odrębne podziękowania skierował do pracowników cywilnych Policji, z których czworo za sumienne wykonywanie swoich obowiązków i wzorową postawę zostało uhonorowanych specjalnymi wyróżnieniami.

Awansowany policjant wygłasza okolicznościowe przemówienieKomendant wręcza okolicznościowy upominek pracownikowi cywilnemu

Inspektor Krzysztof Herzyk zwrócił, uwagę, że ostatnie miesiąc przyniosły bielskim policjantom wiele nowych wyzwań. „Mając w kapitale ogromne zaufanie społeczne, na które pracowaliśmy przez trzy ostatnie dekady, musieliśmy - nie rzadko - pozostając sprawiedliwymi, być surowi, egzekwując przepisy wprowadzone w celu zwalczania skutków epidemii”.

Święto Policji to dzień szczególny. Jest bowiem okazją do pewnej głębszej refleksji, zadumy i przemyśleń. Policjantom w codziennej służbie towarzyszy świadomość odpowiedzialności i oczekiwań ze strony społeczeństwa. Tylko z poparciem i zrozumieniem społecznym Policja może należycie funkcjonować w demokratycznym państwie. Odznaczenia i awanse są dla policjantów nobilitacją do jeszcze lepszej służby i zobowiązaniem wobec społeczeństwa.

„Wiemy jak wiele mamy jeszcze do zrobienia". - podsumował Pierwszy Policjant bielskiego garnizonu.

 • Dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi policji.
 • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej wygłasza okolicznościowe przemówienie.
 • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej wygłasza okolicznościowe przemówienie.
 • Widok na salę, na której siedzą policjanci, na pierwszym planie stoi komisarz policji.
 • Na pierwszym planie flaga państwowa. Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej wygłasza okolicznościowe przemówienie.
 • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej wręcza policjantowi akt mianowania.
 • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej wręcza policjantowi akt mianowania. W tle policjanci stoją na baczność.
 • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej wręcza policjantce akt mianowania.
 • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej wręcza pracownicy cywilnej okolicznościowy upominek.
 • Awansowany policjant wygłasza okolicznościowe przemówienie.
 • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej wygłasza okolicznościowe przemówienie.