Wiadomości

77 TOUR DE POLOGNE" - UWAGA NA UTRUDNIENIA W RUCHU!

Data publikacji 31.07.2020

W dniu 7 sierpnia ulicami miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego przebiegać będzie trasa III etapu 77 edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. W tym sportowym przedsięwzięciu będą uczestniczyli również policjanci, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem zawodników i mieszkańców. W związku z organizacją imprezy pn.: „77 Tour de Pologne" informujemy mieszkańców o utrudnieniach w ruchu drogowym.

W związku z organizacją 77 edycją wyścigu Tour de Pologne informujemy, że na czas przejazdu wyścigu kolarskiego ruch na trasach zostanie całkowicie zamknięty. Apelujemy o ostrożną jazdę w rejonie trasy wyścigu. Kierowcy powinni bezwzględnie reagować na polecenie wydawane przez osoby kierujące ruchem i zabezpieczające trasę wyścigu oraz zachować szczególną ostrożność. Poniżej przedstawiamy szczegółową trasę wyścigu na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

W piątek, 7 sierpnia odbędzie się III etap wyścigu Tour de Pologne, który biegnie z Wadowic do Bielska-Białej.

Trasa głównego przejazdu wraz z drogami dochodzącymi zostaną trwale wyłączone z ruchu kołowego.

Na terenie powiatu bielskiego wyścig przejedzie przez Porąbkę (wjazd od strony Targanic) - ul. Wielka Puszcza – Rynek – Żywiecka - przejazd w kierunku Międzybrodzia (trasa będzie pokonywana trzykrotnie) oraz przez Wilkowice (wjazd od Bielska-Białej) ul. Żywiecka i Wyzwolenia – przejazd w kier. Łodygowic.

Całkowite zamknięcie trasy przejazdu nastąpi na około 1 godzinę przed przejazdem pilota głównego wyścigu. Planowane zamknięcie dróg w powiecie od około godziny 11:00 w Porąbce do ok. godziny 14:30 oraz od ok. godz. 13:00 w Wilkowicach do ok. godz. 15:30 z zastrzeżeniem, że ruch będzie sukcesywnie przywracany po przejeździe kolumny wyścigu.

Na terenie Bielska-Białej wyścig przejedzie ulicami: Górską (od strony Przełęczy Przegibek), w lewo w Żywiecką, przejazd przez Wilkowice ul. Żywiecka, w lewo w ul. Wyzwolenia w kier. powiatu żywieckiego, powrót do Bielska-Białej ponownie ul. Górską (od strony Przełączy Przegibek)- w prawo w ul. Żywiecką – w lewo w ul. Stojałowskiego – prosto w ul. Orkana, ul. Sobieskiego, ul. Konopnickiej – rondo Hulanka – w lewo w Al. Andersa – w prawo Al. Armii Krajowej – ul. Karbową - ul. Kolistą.

Całkowite zamknięcie trasy przejazdu nastąpi na około 1 godzinę przed przejazdem pilota głównego wyścigu. Planowane zamknięcie dróg w Bielsku-Białej od około godziny 13:00 do ok. godziny 17:00 z zastrzeżeniem, że ruch będzie sukcesywnie przywracany po przejeździe kolumny wyścigu. Przejazd kolarzy na terenie Bielska-Białej w ramach wyścigu przewiduje się w godzinach 14:20 – 16:30.

Dodatkowe utrudnienia będą spowodowane Tour de Pologne Junior od godziny 11:30 z ruchu zostaną wyłączone ulice: Al. Armii Krajowej (od ul. Gościnnej), Karbowa, Kolista (pomiędzy Karbową a Gościnną) oraz Gościnna.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obsłudze wyścigu oraz kierowcom poruszającym się ulicami Bielska-Białej, dodatkowo wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu na Al. Armii Krajowej w dniu 7 sierpnia 2020 r.:

- odcinek od skrzyżowania z ul. Gościnna do ul. Karbowej w godzinach 5:00 – 20:00 – całkowite zamknięcie,

- odcinek od ul. Boboli do Gościnnej w godzinach 5:30 – 6:30 – całkowite zamknięcie.

- zakaz postoju samochodów w ciągu ulic: Władysława Orkana, Ludwika Waryńskiego, Jana Sobieskiego.

- w dniu wyścigu informacje o kursowaniu autobusów będą udzielane przez dyspozytora MZK pod numerem telefonu: 33 814 34 09.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które chcą przemieszczać się po terenie miasta Bielsko-Biała swoimi pojazdami, w trakcie trwania wyścigu kolarskiego, aby korzystali z zewnętrznych obwodnic miasta – drogi S-1 i S-52. Prosimy o omijanie ulic na trasie wyścigu i przyległych.

W dniach od 5 do 7 sierpnia od godz. 8.00 do zakończenia poszczególnych etapów działać będzie infolinia uruchomiona przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach obsługiwana przez policjantów śląskiej drogówki. Pod numerem telefonu: 47 851 11 34 będzie można uzyskać informacje o wszelkich utrudnieniach w ruchu związanych z organizacją wyścigu. Swoją infolinię uruchomił także Urząd Miasta Katowice, gdzie informacje można uzyskać pod nr te. 32 77 88 960.

Apelujemy o zachowanie ostrożności, rozsądku i stosowanie się do poleceń policjantów i innych osób wyznaczonych do zabezpieczenia wyścigu.

Mapy i zdjęcia pochodzą ze strony: www.tourdepologne.pl oraz mzd.bielsko.pl