Wiadomości

Najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną

Data publikacji 31.07.2020

Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2 c.

Bielsko-Biała, dn. 31 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2 c.

Najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną dotyczy pomieszczeń o powierzchni 245 m.

Wizja lokalna pomieszczeń odbędzie się w dniu 11.08.2020r. oraz w dniu 18.08.2020r. o godzinie 10.00 w budynku Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2c, zbiórka przy wejściu do pomieszczeń stołówki.

Stawka wywoławcza czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od wynajmującego i wynosi 6,00 zł/m2 .

* do zaoferowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek od nieruchomości i gruntu ( zgodnie z zajmowaną powierzchnią) , podatek za trwały zarząd ( proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni) , 23% podatku VAT.

Otwarcie Ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną jest jawne i odbędzie się w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej ul. Wapienna 45 w dniu 25.08.2020r. o godzinie 11.30 w pokoju nr B 024.

Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym dzień otwarcia ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

W postępowaniu konkursowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, e-mail: finanse-zaopat@bielsko.ka.policja.gov.pl.

Pliki do pobrania

 • 258.75 KB
  regulamin_KMP_BB.pdf
 • 161.13 KB
  zalacznik_nr_1_do_regulaminu_KMP_BB.pdf
 • 167.99 KB
  zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_KMP.pdf
 • 120.98 KB
  Zalacznik_nr_3_UMOWA.pdf