„Bezpieczny sk8park" w Kozach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

„Bezpieczny sk8park" w Kozach

Współpraca Policji i samorządu lokalnego to jeden z podstawowych warunków skutecznego zwiększania poziomu bezpieczeństwa w każdej gminie. Ta współpraca nabiera szczególnego charakteru w miejscowościach, gdzie zostały odtworzone posterunki policji. Tak jest w Kozach. Mundurowi z komendantem kobiernickiego komisariatu na czele oraz gminni urzędnicy wzięli udział w akcji „Bezpieczny sk8park". Pogoda nie dopisała, dlatego cała akcja przeniosła się do posterunku, który zresztą położony jest przy koziańskim skate parku.

Jednym z podstawowych działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej jest współpraca z samorządami lokalnymi oraz reagowanie na zgłaszane przez nie problemy. Jednym z pierwszych zadań, jakie postawiono przed mundurowymi z Posterunku Policji w Kozach, kiedy w 2017 roku otwarto posterunek, było objęcie szczególną troską gminnego skate parku. Sam posterunek powstał w jego z resztą w jego bliskim sąsiedztwie. Wszystko to, dlatego że bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów, jeśli mowa o bezpieczeństwie i profilaktyce w ogóle. Kiedy w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach opracowano projekt kampanii, której głównym założeniem jest aktywizacja i propozycja współpracy skierowana do wszystkich gmin i miast województwa śląskiego Wójt Kóz, Jacek Kaliński i Rada Gminy bez wahania zadeklarowali współpracę.

Dzieci siedzą na posterunku policji w maseczkach na twarzy podczas wysłuchiwania prelekcji na temat bezpieczeństwa w skate parku.

Na wczoraj zaplanowany został event, podczas którego policjanci i samorządowcy mieli poprowadzić prelekcje dla dzieci i młodzieży korzystającej z koziańskiego skate parku. Plany nieco pokrzyżowała deszczowa pogoda. Nie przeszkodziło to jednak w przeprowadzeniu akcji. Prelekcje odbyła się na terenie posterunku. Poprowadzili ją Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach asp. Kamil Martyniak z dzielnicowym sierż. Mateuszem Barabaszem. Stróże prawa mówili o zasadach bezpiecznego korzystania z parku, zasadach pierwszej pomocy. Odpowiadali na nurtujące młodzież pytania. Podczas konkursu przygotowanego przez pracowników Urzędu Gminy w Kozach uczestnicy wydarzenia wygrali wartościowe nagrody, a wszyscy uczestnicy wartościowe upominki.

  • Policjant i dzieci stoją przy drodze, obok radiowozu. Jedno z dzieci jedzie na rowerze.
    Fot. UG Kozy
  • Dzieci przejeżdżają na rowerach obok radiowozu. Wśród nich stoi policjant. Na pierwszym planie idzie chłopak trzymający deskorolkę.
    Fot. UG. Kozy
  • Dzieci stoją na rowerach przy Posterunku Policji w Kozach.
    Fot. UG Kozy