Wiadomości

Konsultacje społeczne w gminie Wilkowice - rok funkcjonowania posterunku Policji

W środę, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej odbyły się konsultacje społeczne związane z funkcjonowaniem odtworzonego w ubiegłym roku Posterunku Policji w Wilkowicach. Wzięli w nich udział mundurowi z posterunku, kierownictwo bielskiej komendy i szczyrkowskiego komisariatu oraz przedstawiciele samorządu Gminy Wilkowice, a także mieszkańcy.

Debata dotyczyła funkcjonowania Posterunku Policji w Wilkowicach i związanymi z tym uwagami oraz spostrzeżeniami mieszkańców tej gminy i przedstawicieli lokalnego samorządu. Poruszane były też kwestie związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda i programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Na spotkaniu Policję reprezentowali: Komendant Komisariatu Policji w Szczyrku, nadkom. Jerzy Bujok, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, asp. szt. Marcin Ślęzak, Kierownik Posterunku, asp. Sławomir Grzesiuk i asp. Rafał Kobyłecki z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W spotkaniu wzięli również udział samorządowcy: Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek, Zastępca Wójta Jacek Zając, Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice Marcin Kwiatek, sołtysi z Bystrej – Piotr Pielesz, Mesznej – Antoni Kufel i Wilkowic – Łukasz Ślusarczyk oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy i ochotniczej straży pożarnej.

Kierownik Posterunku Policji w Wilkowicach, asp. Sławomir Grzesiuk przedstawili strukturę zdarzeń o charakterze kryminalnym, jakie miały miejsce na terenie gminy w okresie pierwszego roku funkcjonowania posterunku, liczbę i strukturę intwerwncji policyjnych, najczęściej zgłaszane rodzaje przestępstw i wykroczeń. Liczby pokazały, że decyzja o odtworzeniu tej jednostki była słuszna i potrzebna. Mieszkańcy gminy mogą łatwiej i szybciej zgłaszać problemy, spotykać się z dzielnicowymi, a Policja lepiej reaguje na wszelkie zgłoszenia. Dzielnicowi, którzy dzięki realizacji przez bielską komendę założeń programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” mogą więcej czasu poświęcać na obsługę swoich rejonów służbowych. Każdy dzielnicowy na podstawie analizy zagrożeń w rejonie służbowym sporządza tzw. plan działania priorytetowego raz na pół roku i jest to jeden z elementów realizacji wspomnianego programu.

Kierownik posterunku w imieniu swoim i podległych policjantów poprosił o konstruktywną krytykę, bez której nie sposób rozwijać i ulepszać działań Policji, kierować policjantów tam, gdzie najbardziej potrzebują ich mieszkańcy oraz koncentrować się na zagrożeniach, które są najbardziej uciążliwe i budzą najwięcej obaw. Programy, takie jak „Dzielnicowy Bliżej Nas” i odtworzenie posterunku mają służyć mieszkańcom i bez ich wsparcia i współpracy lokalnej społeczności nie będą tak skuteczne. Odtworzenie posterunku jako jednostki organizacyjnej Policji ma służyć przede wszystkim mieszkańcom i poprawie ich poczucia bezpieczeństwa.

Konsultacje były także okazją do przypomnienia zasad funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędziu służącemu mieszkańcom do wskazywania miejsc, gdzie i kiedy policjanci są najbardziej potrzebni, pokazywanie policjantom, jakie zagrożenia są najbardziej dotkliwe.

Nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań zastanawiali się wspólnie policjanci, władze gminy i mieszkańcy. Komendant Komisariatu Policji w Szczyrku, nadkom. Jerzy Bujok zapewnił o swoim wsparciu dla policjantów z posterunku, a ci zagwarantowali o swoim dalszym pełnym zaangażowaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wilkowice. Policjanci podziękowali samorządowcom i mieszkańcom za wsparcie finansowe ich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

  • Widok sali, na której odbywają się konsultacje. Na pierwszym planie goście, w tle policjanci prowadzą rozmowę.
  • Policjant prowadzi prezentację multimedialną, której przyglądają się ludzie.
  • Komendant komisariatu odpowiada na pytania zgromadzonych na sali uczestników konsultacji społecznych.
  • Wójt Gminy Wilkowice wypowiada się do mikrofonu, obok reporter radiowy nagrywa wypowiedź.
  • Mieszkaniec zadaje policjantom pytanie podczas konsultacji społecznych. Obok reporter radiowy nagrywa wypowiedź.
  • Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice wypowiada się do mikrofonu, w tle widać siedzących policjantów. Obok reporter radiowy nagrywa wypowiedź.
  • Mieszkaniec zadaje policjantom pytanie podczas konsultacji społecznych.
  • Kierownik Posterunku Policji w Wilkowicach udziela wywiadu reporterowi radiowemu.
  • Ulotki dot. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.