Wiadomości

"Kręci mnie bezpieczeństwo..." w drodze do szkoły

Data publikacji 28.09.2020

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Kozach prowadzą spotkania z dziećmi na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z zachowaniem ostrożności i przepisów sanitarnych odwiedzają szkoły i przedszkola. Stróże prawa uczą przepisów, bezpiecznych zachowań i dobrych nawyków. Policjanci opowiadają o swojej ciekawej, ale trudnej służbie. Oswajając dzieci z mundurem, uczą ich także tego, że policjant to osoba, której zawsze mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.

Policjanci, dzieci i nauczycielki stoją na wspólnym zdjęciu przy radiowozie.

Z podopiecznymi Niepublicznego Przedszkola Maja w Kozach spotkał się sierż. szt. Dominik Sztafiński i sierż. Mateusz Barabasz z koziańskiego posterunku. Trudna sytuacja epidemiologiczna powoduje, że spotkania odbywają się w specjalnym reżimie sanitarnym, dostosowanym do wewnętrznych regulaminów placówek szkolnych. Spotkania są elementem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo...”, podczas której policjanci uczą dzieci podstawowych przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa, nie tylko w ruchu drogowym, ale także w środowisku, w którym dzieci przebywają na co dzień.

Od 1 września br. droga do szkoły i z powrotem będzie stałym elementem w życiu dziecka, aż do wakacji. Zatem droga ta powinna być bezpieczna. O to zadbają policjanci, nauczyciele i rodzice. Kierujący pojazdami w rejonach szkół powinni zachować ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Wszyscy powinni mieć na uwadze, że po niemal półrocznej przerwie od szkoły, dzieci mają często rozproszoną uwagę i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Przypominamy rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 ustawy — Prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły, powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

Mamo, Tato...


• dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
• zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
• ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
• wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,
• w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.
Nauczycielu...
• odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
• przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
Kierujący pojazdami...
• w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.