Wiadomości

Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem

Data publikacji 27.11.2020

Przypominamy, że wciąż obowiązują przepisy karne dotyczące obostrzeń wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w określonych prawem przypadkach. Prosimy, aby na bieżąco zapoznawać się z komunikatami rządowymi dotyczącymi aktualnych zasad i ograniczeń sanitarnych.

Pamiętajmy przede wszystkim o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa, przestrzeganiu epidemicznych standardów higieny oraz zachowaniu właściwego społecznego dystansu. Nadal obowiązują przepisy karne dotyczące obostrzeń wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń koranowirusem.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB

Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje:

 • kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
 • w weekendy.

Uwaga! Od 28 listopada do 27 grudnia 2020 r. wchodzimy w tzw. Etap odpowiedzialności. Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19. Zachęcamy, aby na bieżąco zapoznawać się z komunikatami rządowymi dotyczącymi  aktualnych zasad i ograniczeń sanitarnych.

Źródło:https://www.gov.pl/