2015 - rok pieszego

Z uczniami o cyberprzemocy i bezpieczeństwie w czasie ferii

Akty cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem mediów elektronicznych, choć dokonywane w witrualnym świecie, potrafią realnie wyrządzić bardzo dużą krzywdę. Jest to problem, który dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Dlatego też, przed zbliżającymi się feriami, z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Bielsku-Białej spotkał się nadkom. Wiesław Mizia z Wydziału Prewencji, który swoją wiedzą w tym zakresie podzielił się z młodzieżą.

Tematem spotkania, które przeprowadzone zostało w ramach akcji „Bezpieczne ferie” oraz w związku ze zbliżającym się Dniem Bezpiecznego Internetu była odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa. Policjant zwracał uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał do samorealizacji, nauki, czy zabawy – ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Podczas serfowania w sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników oraz respektowaniu ich praw. Uczniowie z uwagą wysłuchali, jakie zagrożenia może nieść wirtualny świat. Młodzi ludzie spędzają bowiem coraz więcej czasu w sieci, konfrontując się z wyzwaniami i problemami związanymi z ochroną swojej prywatności, bezpieczeństwem, czy własnym wizerunkiem. Nadkom. Wiesław Mizia przybliżył uczniom sposoby bezpiecznego poruszania się w Internecie oraz przykłady potencjalnie niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży. Na zakończenie spotkania przypomniał o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie ferii i życzył wszystkim, aby za dwa tygodnie zdrowi i wypoczęci powrócili do szkolnych ławek.


 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.35 MB)