W kościele o bezpieczeństwie - 2015 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

2015 - rok pieszego

W kościele o bezpieczeństwie

Policjanci z bielskiej drogówki działają wspólnie z księżmi, aby chronić życie pieszych. Stąd kolejne wizyty stróżów prawa na mszach świętych w kościołach. Tym razem policyjnych porad wysłuchali wierni w kościele w Buczkowicach. Asp. Krzysztof Stankiewicz mówił o bezpieczeństwie na drodze, a po mszy spotykał się z wiernymi i rozdawał elementy odblaskowe, ufundowane przez proboszcza miejscowej parafii ks. Marka Bandurę.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej odwiedzają kościoły w mniejszych miejscowościach, a także te, które znajdują się w pobliżu ruchliwej drogi. W czasie nabożeństw przestrzegają wiernych przed niebezpieczeństwami na drogach. Tłumaczą podstawowe zasady bezpieczeństwa, a przede wszystkim wyjaśniają jak być lepiej widocznym. Policjanci rozdają uczestnikom nabożeństwa elementy odblaskowe, jednocześnie informują o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku, poza obszarem zabudowanym, jeżeli pieszy nie porusza się chodnikiem. Obowiązek taki wszedł w życie z dniem 31 sierpnia 2014 roku.

Te prewencyjne działania podejmowane są w ramach kampanii „Rok pieszego 2015”, która ma na celu zminimalizowanie liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych. Wypadki z udziałem tzw. „niechronionych uczestników ruchu drogowego” są problemem społecznym. W zeszłym roku na bielskich drogach doszło do 161 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, w których śmierć poniosły 3 osoby, a 76 zostało rannych.

Kampania skierowana jest do starszych ludzi, bo to oni najczęściej giną na drogach. Kościół natomiast ma ogromny wpływ i autorytet, stąd prośba o wsparcie akcji przez duchownych. Informacja podana przez księdza lub katechetę może znacznie skuteczniej aniżeli apele policji dotrzeć do osób starszych.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.85 MB)