2015 - rok pieszego

Podsumowanie działań NURD na bielskich drogach

Policjanci z drogówki przeprowadzili w miniony piątek działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamali zasad przepisów ruchu drogowego. W trakcie działań stróże prawa odnotowali 13 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi oraz 81 wykroczeń, których dopuścili się piesi.

Podczas akcji policjanci nałożyli łącznie 76 mandatów karnych, skierowali 2 wnioski do sądu oraz pouczyli 19 osób. Największą ilość represji zastosowano wobec pieszych z powodu przechodzenia w miejscu niedozwolonym oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego przejeżdżania przez kierujących przejść dla pieszych oraz nieustępowania im pierwszeństwa na oznakowanych przejściach.