Trwa akcja „NURD” - 2016 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

2016 - rok pieszego

Trwa akcja „NURD”

Dzisiaj o 6.00 policjanci z drogówki rozpoczęli działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli "NURD". Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych i rowerzystów.

Mundurowi szczególną uwagę zwracają na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych. Działania policyjne mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Są one ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia „niechronionych” w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Akcja potrwa do godz. 22.00. O jej wynikach poinformujemy po zakończeniu.

  • Trwa akcja „NURD”
  • Trwa akcja „NURD”
  • Trwa akcja „NURD”

Film Trwa akcja „NURD”

Pobierz plik Trwa akcja „NURD” (format mp4 - rozmiar 8.28 MB)