Kolizje drogowe - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Kolizje drogowe

Kolizje drogowe

Poszukujemy świadków zdarzeń drogowych, które miały miejsce na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Osoby posiadające informacje na temat poniższych zdarzeń proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Referatem ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej ul. Wapienna 45, pok. D 093, tel. 033 812 13 25 lub 033 812 12 60 oraz 997.

Poszukujemy świadków poniższych zdarzeń drogowych:

  • w okresie 22/23.04.2020r w godz. 17/15 w Bielsku-Bialej przy ul. Mahoniowej 10, gdzie kierujący nn pojazdem w nieustalonych okolicznościach uszkodził zaparkowany pojazd marki VW, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.
  • w dniu 12.04.2020 roku ok. Godz. 02.00 w miejscowości Iłownica przy ul. Skoczowskiej 57, gdzie kierujący nn pojazdem w nieustalonych okolicznościach uszkodził ogrodzenie w/w posesji, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.