Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Konkurs plastyczny „Uwolnić odblaski”

Znamy już laureatów konkursu plastycznego „Uwolnić odblaski” realizowanego w ramach programu „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły” wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Znamy już laureatów konkursu plastycznego „Uwolnić odblaski” realizowanego w ramach programu „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły” wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce: Paweł Pezda - Szkoła Podstawowa nr 26 w Bielsku-Białej
II miejsce: Michał Gawlas - Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie
III miejsce: Kinga Przybyła Zespół Szkół w Zabrzegu.
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Konkurs realizowany był w II semestrze szkolnym, jako element kontynuacji działań edukacyjnych podejmowanych w ramach programu „LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły”. Jego celem było utrwalenie wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, a przede wszystkim uświadomienie, jak ważne jest noszenie odblasków. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie w dowolnej technice plastycznej pracy dotyczącej hasła „Uwolnić odblaski”. Szkoły uczestniczące w konkursie przysłały do dziesięciu prac plastycznych, spośród których – zdaniem jury – wybrano trzy najlepsze. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali rowery i osprzęt do bezpiecznej jazdy. Dodatkowo szkoły, do których uczęszczają laureaci otrzymały nagrody specjalne. Jury przynzało również 7 wyróżnień.

O programie „Akademia Bezpieczeństwa LOTOS”
To program złożony z szeregu działań mających na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, a tym samym zapobieganie wypadkom z ich udziałem. W ramach inicjatywy realizowane są następujące działania:

1) „LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły” - to program, którego celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa na drodze i tym samym zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem dzieci. Działanie skierowane jest do pierwszoklasistów szkół podstawowych i ma na celu zachęcenie dzieci do poznawania i stosowania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W ramach programu prowadzone są we wrześniu i październiku, zajęcia z policjantami i ekspertami BRD, podczas których omawiane są zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpieczne miejsca zabawy oraz przeprowadzane są instruktaże prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Policja decyduje, które szkoły powinny zostać objęte działaniem. Są to przede wszystkim szkoły, które ze względu na swoją lokalizację wymagają szczególnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. szkoły wiejskie, gdzie nie ma dobrej infrastruktury drogowej, dobrej widoczności, a widoczność dzieci poprzez np. noszenie odblasków jest szczególnie istotna. Uczestnicy programu otrzymują - ufundowane przez Grupę LOTOS - odblaski i pakiety edukacyjne z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym m.in.: książeczka, płyta CD z materiałem edukacyjnym
Program realizowany jest w regionach, gdzie Grupa LOTOS prowadzi działalność tj. w województwie pomorskim oraz w powiecie jasielskim i bielskim, przy współpracy z takimi partnerami jak: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.
W roku szkolnym 2012/2013 przekazanych zostało łącznie 14 000 odblasków i tyle samo zestawów edukacyjnych.

W ostatnich siedmiu latach Grupa LOTOS przekazała 84 000 odblasków i 64 000 pakietów edukacyjnych. Jednym z elementów „LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły” jest strona internetowa (http://www.bezpiecznadroga.lotos.pl/), dotycząca programu oraz zagadnień bezpieczeństwa na drodze.