Zmiany kadrowe w bielskim garnizonie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Zmiany kadrowe w bielskim garnizonie

Data publikacji 01.03.2017

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Krzysztof Gałuszka oraz zastępca szefa bielskiego garnizonu mł.insp. Grzegorz Jakubiec, uroczyście wprowadzili dzisiaj na stanowiska nowych komendantów w Komisariacie Policji w Jasienicy oraz bielskiej „trójce”.

Komendantem Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej został podinsp. Mirosław Kusak, który do tej pory pełnił obowiązki na tym stanowisku. Szefa bielskiej „trójki”, w obecności policjantek, policjantów i pracowników cywilnych, uroczyście wprowadził na stanowisko Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Grzegorz Jakubiec.

Dzisiaj także odbyło się uroczyste wprowadzenie na stanowisko nadkom. Mariusza Mrożka - Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Jasienicy, który do tej pory piastował funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Kobiernicach. Uroczystość uświetnili swoją obecnością wójtowie gmin: Jasienica Janusz Pierzyna oraz Jaworza Radosław Ostałkiewicz wraz z wicewójtem Anną Skotnicką – Nędzką. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Krzysztof Gałuszka, w obecności policjantek i policjantów, uroczyście wprowadził na stanowisko nowego zastępcę i wręczył mu rozkaz personalny.

Obejmując stanowiska, nowi komendanci podziękowali za wyróżnienie. Zobowiązali się jednocześnie do dbania o dobre relacje ze współpracownikami oraz do wytężonej pracy na rzecz kierowanych jednostek.