Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach

Wczoraj w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w ramach cyklu debat pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” odbyło się spotkanie zatytułowane „Moda na życie bez uzależnień – Twój głos w tej sprawie” zorganizowane przez Biuro do spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach we współpracy z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej. Podczas debaty promowano również ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W debacie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz jako eksperci: przedstawiciele Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku – Białej mł.insp. Krzysztofem Gałuszką na czele oraz Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień. Debata odbyła się przy udziale władz gminy, tj. wiceburmistrza Macieja Kołoczka i przedstawicieli Rady Miejskiej. Do udziału zaproszono również uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach- Dziedzicach oraz Zespołu Szkół „Silesia”. Celem przedsięwzięcia była próba wskazania problemów z jakimi musi się zderzyć promowanie modelu życia bez uzależnień oraz ukazanie różnic i podobieństw w spojrzeniu na dyskutowane zagadnienia. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie zagrożenia niesie ze sobą zażywanie substancji psychoaktywnych oraz poznali konsekwencje prawne związane z przestępczością narkotykową. Podczas spotkania nie zabrakło również tematów związanych z profilaktyką. Przede wszystkim spotkanie było jednak doskonałą okazją do wymiany informacji pomiędzy policją, a młodymi czechowiczanami, o istniejących zagrożeniach i metodach ich eliminowania. Debata była także okazją do przybliżenia uczestnikom idei Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wskazanie jej funkcjonalności.

 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach
 • Debata społeczna w Czechowicach - Dziedzicach