Debata o bezpieczeństwie z seniorami - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Debata o bezpieczeństwie z seniorami

Data publikacji 06.12.2017

Wśród wielu zdarzeń z jakimi spotykają się w swojej pracy śląscy policjanci, szczególną uwagę zwracają te, w których ofiarami stali się seniorzy. Są to osoby o szczególnych predyspozycjach psychicznych: ufne, życzliwe, otwarte, często nie posiadające dostatecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami.

Wczoraj (05 grudnia) w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbyła się debata społeczna pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, której tematem szczególnym było bezpieczeństwo seniorów. W debacie uczestniczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Krzysztof Gałuszka, przedstawiciele Wydziału Prewencji bielskiej komendy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Związku Emerytów i Rencistów, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, Banku Pocztowego, a także licznie zebrane osoby starsze. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń z jakimi mogą spotkać się osoby starsze oraz sposobów ich unikania. Szczególną uwagę poświęcono problemom bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w tym oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka”, a także funkcjonowaniu w przestrzeni wirtualnej. Rozmawiano o roli instytucji państwowych i samorządowych w życiu seniorów. Osoby starsze chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz w ruchu drogowym. Policjanci zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. Każdy uczestnik debaty otrzymał ulotki z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz odblaskowe opaski.

  • Debata o bezpieczeństwie z seniorami