Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa

Data publikacji 26.04.2018

Kwestie związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda, programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz odtworzonego Posterunku Policji były tematami przewodnimi debaty, która odbyła się w Pałacu Czeczów w Kozach. W spotkaniu, którego gospodarzem był Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski, uczestniczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Krzysztof Gałuszka wraz z szefami miejscowego komisariatu i posterunku oraz dzielnicowi.

Debata poświęcona była działalności Posterunku Policji w Kozach i związanym z tym uwagom i spostrzeżeniom mieszkańców Kóz, a także funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach podkom. Jacek Szczypka wraz z Kierownikiem Posterunku Policji w Kozach asp.szt. Romanem Szybiakiem przedstawili strukturę zdarzeń o charakterze kryminalnym, jakie miały miejsce na terenie Gminy Kozy w okresie od kiedy funkcjonuje posterunek. Bilans pokazał jasno, że decyzja o odtworzeniu tej jednostki była dobra i potrzebna. Mieszkańcy gminy są zadowoleni, że mają Policję dla siebie. Mogą łatwiej i szybciej zgłaszać problemy, spotykać się z dzielnicowymi, a Policja znacznie szybciej i sprawniej reaguje na wszelkie zgłoszenia. Na terenie gminy, odkąd funkcjonuje posterunek, miało miejsce zauważalnie mniej zdarzeń z kategorii najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw i wykroczeń. Kierownik posterunku przedstawił mieszkańcom, władzom gminy oraz kierownictwu bielskiej Policji sprawy z jakimi najczęściej zgłaszają się mieszkańcy gminy. Poprosił o konstruktywną krytykę, bez której nie sposób rozwijać i ulepszać działań Policji, kierować policjantów tam, gdzie najbardziej potrzebują ich mieszkańcy oraz koncentrować się na zagrożeniach, które są najbardziej dla mieszkańców uciążliwe i budzą ich najwięcej obaw. Na spotkaniu głośno i dosadnie wybrzmiało, to co od kilku lat stanowi jeden z priorytetów polskiej Policji – uspołecznienie jej jako instytucji publicznej, służącej zaspokajaniu potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Policja bez wsparcia ze strony społeczeństwa nie będzie działać tak skutecznie, zwłaszcza w ujęciu lokalnym – mówili policjanci i zachęcali do zgłaszania wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo w gminie. Programy, takie jak "Dzielnicowy Bliżej Nas" i odtworzenie posterunku mają służyć mieszkańcom i bez ich wsparcia i współpracy lokalnej społeczności nie będą tak skuteczne.

Wpływ na bezpieczeństwo oraz wskazywanie miejsc, gdzie i kiedy policjanci są najbardziej potrzebni, pokazywanie Policji, jakie zagrożenia są najbardziej dotkliwe można wywierać również za pomocą funkcjonującej już w naszym kraju Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jej praktyczne aspekty, sposób funkcjonowania i instruktaż, jak zgłosić zagrożenie omówił asp.szt. Jarosław Motyka - specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Na spotkaniu pojawiło się wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa w gminie, wśród których najwięcej dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpiecznej drogi dzieci do szkoły. Nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań zastanawiali się wspólnie policjanci, władze gminy i mieszkańcy. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Krzysztof Gałuszka zapewnił o swoim wsparciu dla policjantów z posterunku, a ci zagwarantowali o swoim dalszym pełnym zaangażowaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kozy.