Wiadomości

Już jutro akcja "Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze"

Data publikacji 17.12.2018

Bielscy policjanci włączyli się w akcję pn: „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”. Jej inicjatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach we współpracy z Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Zawierciu. Inicjatywa ma na celu przybliżenie zagadnień bezpieczeństwa dzieci jako uczestników ruchu drogowego, kwestii związanych z używaniem odblasków, a także propagowaniu bezpiecznych zachowań.

Na terenie całego województwa śląskiego w dniu 18 grudnia o godzinie 10.00 zorganizowana zostanie akcja polegająca na ustanowieniu rekordu Polski w jednoczesnym kolorowaniu wizerunku maskotki śląskiej Policji – Sznupka. Uczestnikami rekordowego kolorowania będą dzieci z przedszkoli oraz klas I do III szkół podstawowych. Akcja koordynowana będzie przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu. Stowarzyszenie to będzie odpowiedzialne za przygotowanie akcji, jej koordynowanie i podsumowanie. Pełna informacja o akcji oraz dokumenty niezbędne do udziału w niej umieszczone zostały na platformie internetowej bezpieczenstwo.crl.org.pl

Zapraszamy szkoły i przedszkola na terenie miasta i powiatu bielskiego do udziału w akcji kolorowania naszego Sznupka. Placówki, które zdecydują się na udział w akcji proszone są o skontaktowanie się ze swoimi dzielnicowymi, którzy w dniu akcji odwiedzą dzieci w szkołach i przedszkolach i przeprowadzą krótkie prelekcje na temat bezpieczeństwa.