Wiadomości

Dzielnicowa z Bielska-Białej na Polach Grunwaldu

Harcmistrz Joanna Buzderewicz – dzielnicowa z bielskiej trójki, która jest Zastępcą Komendanta w Gnieździe Śląskim bierze udział w 48 Zlocie Gruwaldzkim. Harcerki i harcerze spotykają się by upamiętnić Bitwę pod Grunwaldem.

Policjanci trzymają baner Gniazda Śląskiego

Joanna Buzderewicz na pola Grunwaldu zabrała ze sobą dwa mundury – policjanta i harcmistrza. Dzielnicowa z Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej, na co dzień policjantka z powołania, opiekuje się mieszkańcami Dolnego Przedmieścia w Bielsku-Białej, a w czasie wolnym od służby, od najmłodszych lat pasjonuje się harcerstwem. asp. szt. Joanna Buzderewicz służbę w Policji pełni od 1997 r. Początkowo pracowała w pionie dochodzeniowo – śledczym. Od 12 lat jest dzielnicową, która opiekuje się mieszkańcami Dolnego Przedmieścia w Bielsku-Białej. Na co dzień dba o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rewirze. Każdy może zwrócić się do niej o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Pomaga też ofiarom przestępstw i wciela w życie program zapobiegania przemocy w rodzinie. Problemy, które nurtują mieszkańców nie pozostają bez reakcji, bowiem dzielnicowa zawsze stara się pomóc w ich rozwiązaniu.

Policjantka i policjant idą przez pole namiotowe na zlocie gruwaldzkimPolicjanci obecni na zlocie stoją na tle radiowozu.

8 lipca rozpoczął się 48 się Zlot Grunwaldzki, w którym bierze udział ponad 1000 uczestników. Harcerki i harcerze po raz kolejny spotkali się, aby uczcić rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Przez cały tydzień będą mieli okazję wczuć się w średniowieczny klimat, a jednocześnie świetnie się bawić oraz integrować ze środowiskami z całej Polski.

Jak co roku podczas zlotu, którego organizatorami są Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP oraz Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”, nastąpi nadanie tytułu drużyny grunwaldzkiej oraz odznaki Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich i Wielkiego Sejmiku Wspólnoty. Zlot jest podzielony na 5 gniazd, warmińsko- mazurskie, środkowej Polska, wielkopolskie, mazowieckie oraz nasze śląskie. W tym roku z chorągwi śląskiej przyjechało 12 jednostek z 6 hufców. - łącznie 155 uczestników wraz z kadrą.

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich to ogólnopolski ruch programowo-metodyczny. Działa w ramach Związku Harcerstwa Polskiego. Powstał 12 maja 1991. Skupia instruktorów i wędrowników oraz jednostki harcerskie – gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i kręgi instruktorskie. Siedzibą Ruchu jest Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP im. Grunwaldu w Olsztynie.
Uchwałą Rady Gminy Grunwald z dnia 16 lipca 2011 „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” posiada Honorowe Obywatelstwo Gminy Grunwald, nadane w uznaniu 20-letniej działalności ruchu. Celem Ruchu jest integrowanie jednostek harcerskich oraz osób indywidualnych, którym bliskie są idee grunwaldzkie; upowszechnianie idei i wiedzy o Grunwaldzie wśród zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, młodzieży szkolnej z całej Polski oraz organizacji harcerskich i skautowych za granicą; prowadzenie współzawodnictwa o tytuł i „Odznakę Grunwaldzką”. Dla osiągnięcia swoich celów „Wspólnota” zrzesza „Drużyny Grunwaldzkie” i indywidualnych członków; koordynuje wszystkie przedsięwzięcia związane ze zdobywaniem przez jednostki harcerskie tytułu „Drużyny Grunwaldzkiej” oraz „Odznaki Grunwaldzkiej”. Przez harcerzy „Znaku Zawiszy” tworzy i upowszechnia dorobek programowo-metodyczny, gromadzi literaturę popularną i naukową związana z Bitwą pod Grunwaldem, szkoli kadrę instruktorską w zakresie treści programowych i działań metodycznych, popularyzuje ideę grunwaldzką oraz dorobek „Wspólnoty” w wydawnictwach własnych i środkach masowego przekazu. Prowadzi Poradnię Grunwaldzką; dba o Kopiec Jagiełły na polu bitwy pod Grunwaldem, prowadzi Kronikę Grunwaldzką i Księgę „Drużyn Grunwaldzkich, współpracuje z władzami harcerskimi, państwowymi i samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami społecznymi.